Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Đăng ký Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế (PT2) tuyển sinh ĐHCQ năm 2022

Hình thức đăng ký xét tuyển: Nộp hồ sơ trực tiếp.

Hạn cuối: 16h00 ngày 29/4/2022

→ Xem hướng dẫn chi tiết tại ĐÂY.