Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Chương trình Cử nhân Chất lượng cao năm 2022

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân Chất lượng cao Khóa 48 – Đại học hình thức đào tạo chính quy (ĐHCQ), năm 2022 như sau:

1. Đối tượng và điều kiện:

– Đối tượng: Thí sinh trúng tuyển vào UEH Khóa 48 – ĐHCQ, năm 2022 thuộc 10 ngành: Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Luật kinh tế, Thương mại điện tử.

– Điều kiện:

+ Chương trình Cử nhân Chất lượng cao tiếng Việt: Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông bài thi tiếng Anh từ 7,0 trở lên (≥7,0), hoặc có điểm trung bình môn tiếng Anh cả năm lớp 12 từ 7,0 trở lên (≥7,0).

+ Chương trình Cử nhân Chất lượng cao tiếng Anh: Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS từ 5,0 trở lên hoặc tham gia kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào của UEH.

2. Các ngành/chuyên ngành đào tạo:

– Kinh tế đầu tư (V);

– Thẩm định giá và Quản trị tài sản (V);

– Kinh doanh thương mại (V);

– Marketing (V);

– Kiểm toán (V);

– Luật kinh doanh (V);

– Thương mại điện tử (V);

– Quản trị (A)(V);

– Kinh doanh quốc tế (A)(V);

– Ngoại thương (A);

– Tài chính (A)(V);

– Ngân hàng (A)(V);

– Kế toán doanh nghiệp (A)(V).

 (A) Ngành/Chuyên ngành có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

 (V) Ngành/Chuyên ngành có chương trình đào tạo bằng tiếng Việt.

3. Chương trình đào tạo theo hướng chất lượng cao tuân thủ theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có tăng cường lựa chọn các môn học liên quan trực tiếp đến chuyên ngành học đã được Hội đồng Khoa học – Đào tạo phê duyệt theo Đề án của Trường.

4. Giảng viên được mời giảng là những nhà giáo hàng đầu trong từng lĩnh vực của môn học, có phương pháp giảng dạy theo hướng tư duy tích cực và tương tác với sinh viên trên lớp.

5. Cơ sở vật chất được UEH đầu tư với trang thiết bị chất lượng đảm bảo phục vụ tốt cho giảng dạy và học tập, phòng học trang bị máy điều hòa nhiệt độ cho suốt khóa học, ưu tiên tiếp cận các tài liệu mới nhất của thư viện và các chương trình liên kết quốc tế.

6. Ưu tiên ký túc xá cho sinh viên chất lượng cao trong điều kiện cơ sở vật chất hiện có của UEH.

7. Quy mô: khoảng 40 – 50 sinh viên/lớp.

8. Học phí:

                                                                                                                       Đơn vị tính: đồng

TT

Ngành/chuyên ngành Đơn giá học phí/tín chỉ

(Mức học phí không thay đổi trong khóa học)

Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh
1

Kinh tế đầu tư

940.000đ 1.316.000đ
2 Thẩm định giá và Quản trị tài sản 940.000đ 1.316.000đ
3 Quản trị 940.000đ 1.316.000đ
4 Quản trị

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

940.000đ 1.316.000đ
5 Kinh doanh quốc tế 1.140.000đ 1.596.000đ
6 Kinh doanh quốc tế

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

1.140.000đ 1.596.000đ
7 Ngoại thương

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

1.140.000đ 1.596.000đ
8 Kinh doanh thương mại 1.140.000đ 1.596.000đ
9 Marketing 1.140.000đ 1.596.000đ
10 Tài chính 940.000đ 1.316.000đ
11 Tài chính

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

940.000đ 1.316.000đ
12 Ngân hàng 940.000đ 1.316.000đ
13 Ngân hàng

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

940.000đ 1.316.000đ
14 Kế toán doanh nghiệp 1.065.000đ 1.491.000đ
15 Kế toán doanh nghiệp

(giảng dạy bằng Tiếng Anh)

1.065.000đ 1.491.000đ
16 Kiểm toán 1.065.000đ 1.491.000đ
17 Luật kinh doanh 1.065.000đ 1.491.000đ
18 Thương mại điện tử 940.000đ

1.316.000đ

* Lưu ý:

– Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Anh = Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng tiếng Việt x 1,4 lần;

– Học phí của từng chuyên ngành tùy thuộc vào số tín chỉ của từng chuyên ngành;

– Học phí từng học kỳ phụ thuộc vào số tín chỉ đăng ký học tương ứng.

9. Trường cam kết đào tạo đạt chuẩn các nội dung cốt lõi đã nêu trong Đề án đào tạo đại học chương trình Cử nhân Chất lượng cao, bao gồm: Chuẩn chương trình chất lượng cao; Chuẩn sinh viên đầu vào; Chuẩn sinh viên đầu ra; Chuẩn giảng viên; Chuẩn phương pháp giảng dạy và học tập; Chuẩn cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; Chuẩn các dịch vụ hỗ trợ sinh viên; Chuẩn quản lý và đánh giá chất lượng trong quá trình đào tạo.

Phụ huynh và sinh viên quan tâm đến chương trình có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại website https://tuyensinh.ueh.edu.vn/dai-hoc-chinh-quy/ chọn mục “Chất lượng cao”, Cổng nhập học UEH https://nhaphoc.ueh.edu.vn/ hoặc tư vấn tại trường khi thí sinh thực hiện thủ tục nhập học.

Hotline tư vấn: 0941 230 082 – 0902 230 082.