Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH thông báo danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 27.1 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2022

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh Khóa 27.1 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2022 (LTĐHCQ), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo thí sinh kết quả đăng ký xét tuyển như sau:

I. Danh sách trúng tuyển

Danh sách thí sinh trúng tuyển tại TP. Hồ Chí Minh: xem danh sách

Danh sách thí sinh trúng tuyển tại Phân hiệu Vĩnh Long: xem danh sách

Lưu ý:

+ Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

II. Kế hoạch đào tạo

STT Ngành/chuyên ngành Học kỳ đầu khóa học Các học kỳ tiếp theo
1 Quản trị Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

2 Kinh doanh quốc tế Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

3 Ngoại thương Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

4 Marketing Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

5 Tài chính Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

6 Ngân hàng Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

7 Quản trị hải quan – Ngoại thương Học ghép VB2ĐHCQ (Tối 246 hoặc Tối 357) Học với ĐHCQ (*)

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

8 Kế toán doanh nghiệp Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

9 Tiếng Anh thương mại Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

10 Thương mại điện tử Học ghép VB2ĐHCQ (Tối 246 hoặc Tối 357) Học với ĐHCQ (*)

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

11 Kỹ thuật phần mềm Học ghép VB2ĐHCQ (Tối 246 hoặc Tối 357) Học với ĐHCQ (*)

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

12 Quản trị lữ hành Học ghép Quản trị khách sạn (Tối 246 hoặc Tối 357) Học với ĐHCQ (*)

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

13 Quản trị khách sạn Mở lớp riêng

(Tối 246 hoặc Tối 357)

Học với ĐHCQ (*)

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Ghi chú: (*) hoặc ghép học cùng VB2ĐHCQ, LTĐHCQ khóa cũ, ngành khác vào buổi tối (nếu có).

III. Thủ tục nhập học

Thí sinh trúng tuyển cần thực hiện thủ tục nhập học từ ngày 17/06/2022 đến ngày 24/06/2022 tại CỔNG NHẬP HỌC.

Lưu ý:

Sau ngày 24/06/2022, nếu thí sinh trúng tuyển không thực hiện thủ tục nhập học, Trường xem như thí sinh không có nhu cầu theo học.

– Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

– Sinh viên xem danh sách hoàn tất nhập học, danh sách xếp lớp, thời khóa biểu trên website phòng Đào tạo: daotao.ueh.edu.vn dự kiến 15g00 ngày 03/07/2022.

– Buổi hoạt động định hướng dành cho tân sinh viên sẽ có thông báo chi tiết sau.