Thông báo về phương thức tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2022, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Đối với các chuyên ngành sau:

TT Ngành/chuyên ngành Ghi chú
01 – Ngành Luật kinh tế

Chuyên ngành Luật kinh doanh

7380107 1966/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT, 11/8/2021
02 – Ngành Quản trị nhân lực 7340404
03 – Ngành Thương mại điện tử 7340122

 

Thí sinh đã có bằng đại học có nhu cầu đăng ký học đại học Vừa làm vừa học xem Mục số 4 tại thông báo: https://dttx.ueh.edu.vn/bai-viet/ueh-tuyen-sinh-van-bang-1-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc-dot-thang-9-nam-2022-mo-tai-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh-ky-hieu-khoa-k2022-vb1-tp4/