Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ISB MBA

Quản trị Kinh doanh ISB MBA

Chương trình được thành lập với mục tiêu rèn luyện sự nhạy bén trong môi trường kinh doanh, phát huy kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, và sau cùng là mở rộng con đường phát triển sự nghiệp của người học hướng tới trở thành các nhà quản lý, lãnh đạo hàng đầu.

Liên hệ Phòng tuyển sinh:

  • Email: tuyensinh@isb.edu.vn
  • Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hotline: 028 3930 5294 – 0938 854 488 – 0906 738 898
Xem  chi tiết TẠI ĐÂY
Đối tượng người học

PREMBA (NẾU CÓ):

Các học viên MBA tương lai sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế trong khóa học ngắn nếu tốt nghiệp Cử nhân các chuyên ngành khác không phải về kinh tế.

GIAI ĐOẠN 1 (6 THÁNG ĐẦU):

Học viên MBA được đi sâu hơn về các môn học nền tảng. Nắm bắt các nguyên lý, quy trình và khái niệm quan trọng trong quản trị kinh Doanh, sẵn sàng cho giai đoạn 2.

GIAI ĐOẠN 2 (6 THÁNG GIỮA):

Các môn chuyên ngành đi sâu vào từng khía cạnh của việc kinh Doanh, tập trung vào giải quyết vấn đề thực tiễn của Doanh nghiệp. Học viên MBA sẽ được tiếp xúc với hàng trăm case study thực tế với sự chia sẻ của các Giám đốc Nhân sự – Tài chính – Marketing – Operations từ các công ty tập đoàn tại Việt Nam.

GIAI ĐOẠN 3 (6 THÁNG CUỐI):

Học viên sẽ có cơ hội vận dung những kiến thức, kỹ năng đã học vào giải quyết bài toán của một Doanh nghiệp thực thụ.