Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Ngân hàng quốc tế (Chương trình Chuẩn)

Ngân hàng quốc tế

Chương trình đào tạo Ngân hàng quốc tế thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế. Sinh viên sẽ có thể vận dụng kết hợp cả lý thuyết và các kỹ năng thực hành trong hoạt động kinh doanh ngân hàng quốc tế và các định chế tài chính quốc tế như: huy động vốn, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, tư vấn tài chính, quản trị rủi ro ngân hàng, đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu về cơ chế vận hành của hệ thống ngân hàng quốc tế, môi trường kinh doanh ngân hàng quốc tế, và các vấn đề về thể chế ngân hàng quốc tế. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức về ngoại ngữ, tin học và phương pháp luận cùng với các kỹ năng tư duy, phản biện, sáng tạo và khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm từ đó đặt nền tảng cho sinh viên theo đuổi các bậc học cao hơn, có khả năng học tập suốt đời và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340201

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Chương trình ngưng tuyển sinh từ năm 2023. Tuy nhiên, sinh viên theo học các chương trình: Tài chính công, Thuế, Ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Tài chính, Đầu tư tài chính sau 1 năm học có thể đăng ký học song chuyên ngành Ngân hàng quốc tế.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Luật kinh doanh
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi sự kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 67 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Kế toán tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hoạch định thuế
 • Ngân hàng thương mại
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Thị trường và các định chế tài chính

Kiến thức cơ sở ngành tự chọn 

Tự chọn cơ sở ngành 1 

 • Quản lý quỹ đầu tư
 • Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị đa văn hóa tại các định chế tài chính
 • Phương pháp định lượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Tự chọn cơ sở ngành 2

 • Bancassurance
 • Phân tích và định giá chứng khoán
 • Quản lý bán hàng tại các định chế tài chính
 • Kiểm toán căn bản

Kiến thức chuyên ngành 

Bắt buộc

 • Ngân hàng quốc tế
 • Tín dụng ngân hàng
 • Ngân hàng đầu tư
 • Thị trường ngoại hối quốc tế
 • Thanh toán quốc tế
 • Tiêu chuẩn thực hành ngân hàng quốc tế
 • Quản trị ngân hàng quốc tế
 • Kế toán ngân hàng

Tự chọn 

 • Fintech trong ngân hàng
 • Digital marketing trong lĩnh vực ngân hàng
 • Quản trị ngân quỹ ngân hàng quốc tế
 • Luật ngân hàng quốc tế
 • Tài chính cá nhân
 • Sản phẩm phái sinh

Môn học công nghệ: Core Banking 

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Hiểu các lý thuyết về kinh tế học, kinh tế chính trị, và luật pháp trong kinh doanh
 • Hiểu và thực hành các nguyên lý về kế toán tài chính, quản trị học và quản trị điều hành
 • Hiểu và thực hành các nguyên lý về tài chính ngân hàng và các lý thuyết về thị trường tài chính tiền tệ và thị trường vốn quốc tế
 • Hiểu về cơ chế vận hành của ngân hàng quốc tế và các định chế tài chính quốc tế
 • Vận dụng các kiến thức về thể chế và luật pháp quốc tế vào hoạt động của ngân hàng và các định chế tài chính quốc tế
 • Hiểu, phân tích và đề xuất sáng kiến đối với các hoạt động kinh doanh của ngân hàng quốc tế
 • Hiểu, phân tích và đề xuất sáng kiến đối với các hoạt động hỗ trợ cho các nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng quốc tế
 • Hiểu, phân tích và đề xuất sáng kiến đối với cơ chế vận hành ngân hàng quốc tế
 • Hiểu, phân tích và đề xuất sáng kiến đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng quốc tế
 • Hiểu, phân tích, vận dụng được các lý thuyết quản trị điều hành, quản trị hoạt động kinh doanh và rủi ro của ngân hàng và định chế tài chính quốc tế
 • Hiểu, phân tích, vận dụng được các tiêu chuẩn thực hành ngân hàng quốc tế trong quản trị rủi ro
2. Kỹ năng:
 • Thành thạo trong lập luận về các vấn đề kinh tế và tài chính – ngân hàng quốc tế
 • Thuần thục trong nhận diện, thực hiện và giải quyết vấn đề về kinh tế và tài chính-ngân hàng quốc tế một cách sáng tạo
 • Làm việc hiệu quả theo nhóm, và thực hành quản lý nhóm với vai trò lãnh đạo nhóm
 • Hiệu quả trong truyền đạt thông tin giao tiếp 
 • Sử dụng tin học và ngoại ngữ thành thạo trong công việc
 • Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Tự giác làm việc hiệu quả, tự chịu trách nhiệm khi tham gia hoạt động nhóm
 • Tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ngành ngân hàng quốc tế
 • Đủ kiến thức để làm việc tại ngân hàng, định chế tài chính, doanh nghiệp ở Việt Nam và quốc tế
 • Học tập một cách chủ động và có khả năng đưa ra những ý kiến phản biện trong quá trình học và tự học
 • Phát triển chuyên môn sâu thông qua việc theo học các chương trình sau đại học khối ngành kinh tế-tài chính-ngân hàng tại các trường ĐH trong nước và quốc tế
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng quốc tế và các định chế tài chính phi ngân hàng. Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm việc cho các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các công ty đa quốc gia, các cơ quan nghiên cứu v.v…

 • Vinius University – Lithuania- trao đổi sinh viên 1 học kỳ
 • Đại học Siena – Ý: Trao đổi giảng viên (1 giảng viên, thời gian 1 tuần; trao đổi sinh viên (1 học kỳ)
 • Hiệp hội kế toán CPA- Úc:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng- Ngành Tài chính Ngân hàng được miễm 5/6 môn cơ bản trong chương trình chứng chủ hành nghề CPA. Các môn được miễn bao gồm:

(1) Economics and Marketing;

(2) Foundation of Marketing;

(3) Fundamentals of  Bussiness law;

(4) Bussiness Finance;

(5) Financial Accounting and Reporting.

 • Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc – The Association of Chartered Certified Accountants ACCA. ACCA công nhận các môn:

(1) Accounting in Business (AB)

(2) Financial Accounting (FA)

(3) Management Accounting (MA)

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM