Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Ngân hàng quốc tế (Chương trình Chuẩn)

Ngân hàng quốc tế

Chương trình đào tạo Ngân hàng quốc tế thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế. Sinh viên sẽ có thể vận dụng kết hợp cả lý thuyết và các kỹ năng thực hành trong hoạt động kinh doanh ngân hàng quốc tế và các định chế tài chính quốc tế như: huy động vốn, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, tư vấn tài chính, quản trị rủi ro ngân hàng, đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu về cơ chế vận hành của hệ thống ngân hàng quốc tế, môi trường kinh doanh ngân hàng quốc tế, và các vấn đề về thể chế ngân hàng quốc tế. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức về ngoại ngữ, tin học và phương pháp luận cùng với các kỹ năng tư duy, phản biện, sáng tạo và khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm từ đó đặt nền tảng cho sinh viên theo đuổi các bậc học cao hơn, có khả năng học tập suốt đời và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340201

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Chương trình ngưng tuyển sinh từ năm 2023. Tuy nhiên, sinh viên theo học các chương trình: Tài chính công, Thuế, Ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Tài chính, Đầu tư tài chính sau 1 năm học có thể đăng ký học song chuyên ngành Ngân hàng quốc tế.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM