Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Ngân hàng quốc tế (Chương trình Chuẩn)

Ngân hàng quốc tế

Chương trình đào tạo Ngân hàng quốc tế thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế. Sinh viên sẽ có thể vận dụng kết hợp cả lý thuyết và các kỹ năng thực hành trong hoạt động kinh doanh ngân hàng quốc tế và các định chế tài chính quốc tế như: huy động vốn, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, tư vấn tài chính, quản trị rủi ro ngân hàng, đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu về cơ chế vận hành của hệ thống ngân hàng quốc tế, môi trường kinh doanh ngân hàng quốc tế, và các vấn đề về thể chế ngân hàng quốc tế. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức về ngoại ngữ, tin học và phương pháp luận cùng với các kỹ năng tư duy, phản biện, sáng tạo và khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm từ đó đặt nền tảng cho sinh viên theo đuổi các bậc học cao hơn, có khả năng học tập suốt đời và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340201

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.