Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 27.2 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2022

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh Khóa 27.2 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2022 (LTĐHCQ), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo thí sinh kết quả đăng ký xét tuyển như sau:

I. Danh sách trúng tuyển

*Danh sách thí sinh trúng tuyển tại TP. Hồ Chí Minh:

Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị;

Ngành Kinh doanh quốc tế;

Ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Ngoại thương;

Ngành Marketing;

Ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính;

Ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng;

Ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Quản trị hải quan – Ngoại thương;

Ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp;

Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại;

Ngành Thương mại điện tử;

Ngành Kỹ thuật phần mềm;

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành;

Ngành Quản trị khách sạn, chuyên ngành Quản trị khách sạn;

*Danh sách thí sinh trúng tuyển tại Phân hiệu Vĩnh Long: xem danh sách

Lưu ý: Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh liên hệ Phòng Đào tạo trong thời gian làm thủ tục nhập học:

+ Thí sinh trúng tuyển tại TP. Hồ Chí Minh: Email tuyensinh@ueh.edu.vn

+ Thí sinh trúng tuyển tại Phân hiệu Vĩnh Long: Cô Đặng Thị Thìn, Số ĐT: 0368.828.477. Email: thindt@ueh.edu.vn

II. Kế hoạch đào tạo

STT Ngành/chuyên ngành Học kỳ đầu khóa học Các học kỳ tiếp theo
1 Quản trị Mở lớp riêng Mở lớp riêng
2 Kinh doanh quốc tế Mở lớp riêng Mở lớp riêng
3 Ngoại thương Mở lớp riêng Mở lớp riêng
4 Marketing Mở lớp riêng Mở lớp riêng
5 Tài chính Mở lớp riêng Mở lớp riêng
6 Ngân hàng Mở lớp riêng Mở lớp riêng
7 Quản trị hải quan – Ngoại thương Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

8 Kế toán doanh nghiệp Mở lớp riêng Mở lớp riêng
9 Tiếng Anh thương mại Mở lớp riêng Mở lớp riêng
10 Thương mại điện tử Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

11 Kỹ thuật phần mềm Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

12 Quản trị lữ hành Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

13 Quản trị khách sạn Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

Học với ĐHCQ

(Sáng, chiều thứ 2 đến thứ 7)

III. Thủ tục nhập học

Thí sinh trúng tuyển cần thực hiện thủ tục nhập học từ ngày 25/11/2022 đến ngày 09/12/2022 tại CỔNG NHẬP HỌC.

 

Lưu ý:

Sau ngày 12/12/2022, nếu thí sinh trúng tuyển không thực hiện thủ tục nhập học, Trường xem như thí sinh không có nhu cầu theo học.

– Nếu có sai sót thông tin cá nhân, thí sinh gửi thông tin cần điều chỉnh đến email tuyensinh@ueh.edu.vn trong thời gian làm thủ tục nhập học.

– Sinh viên xem danh sách hoàn tất nhập học, danh sách xếp lớp, thời khóa biểu trên website phòng Đào tạo: http://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/tuyen-sinh-khoa-moi/3 dự kiến 17g00 ngày 29/12/2022.

– Buổi hoạt động định hướng dành cho tân sinh viên sẽ có thông báo chi tiết sau.