Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học Vừa làm vừa học Chuyên ngành Thuế (Văn bằng 1)

Thuế

Đối tượng người học

      – Người dự tuyển đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

      – Người dự tuyển đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản quy định hiện hành).

      – Người dự tuyển đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

     – Xét tuyển thẳng: người dự tuyển thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành;

     – Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia: người dự tuyển đã tốt nghiệp THPT quốc gia kể từ năm 2015, có tổng điểm trung bình 03 (ba) môn thi thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển theo quy định đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định;

     – Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ): Người dự tuyển có tổng điểm trung bình 03 (ba) môn học lớp 12 thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển theo quy định tuyển sinh đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành 
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính căn bản
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Hoạch định Thuế
 • Nguyên lý Tài chính – Ngân hàng
 • Tài chính công
 • Kiểm toán căn bản 
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Kế toán tài chính ntheo IFRS
 • Kế toán quản trị
 • Luật doanh nghiệp
Kiến thức chuyên ngành 
 • Thuế gián thu
 • Thuế trực thu 
 • Thuế thực hành 
 • Quản lý thuế 
 • Thuế Quốc tế 
 • Nghiên cứu khoa học và kỹ năng viết học thuật
 • Kiểm toán báo cáo tài chính
Kiến thức chuyên ngành tự chọn 
 • Thuế Tài sản 
 • Đạo đức Thuế 
 • Ngân hành thương mại 
 • Kiểm toán công nghệ thông tin 
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Thuế trong mua bán và sáp nhập

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Thực tập tốt nghiệp
 • Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ

    – Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

    – Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thuế hoặc Quản trị Hải quan – Ngoại thương đáp ứng tốt yêu cầu tuyển dụng công việc tại các tập đoàn đa quốc gia, các công ty kiểm toán Big Four, ngân hàng thương mại, các hãng tàu vận tải đường biển và đường không, các doanh nghiệp FDI và trong nước từ quy mô nhỏ vừa đến lớn với vai trò chuyên viên chính thức, trưởng nhóm về tư vấn thuế; hoạch định thuế; chuyển giá .., chuyên viên nghiệp vụ hải quan, thông quan hàng hóa XNK, kế hoạch và thu mua, quản lý kho vận, điều phối hoạt động logistics, thanh toán quốc tế. Trong tương lai gần có thể đạt vị trí quản lý trung và cao cấp, hoặc tham dự kỳ thi quốc gia cấp chứng chỉ hành nghề để được thừa nhận như một đại lý thuế / đại lý hải quan chuyên nghiệp, độc lập.