Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học Vừa làm vừa học Chuyên ngành Quản trị khách sạn (Văn bằng 1)

Quản trị khách sạn

Đối tượng người học

      – Người dự tuyển đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

      – Người dự tuyển đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản quy định hiện hành).

      – Người dự tuyển đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

     – Xét tuyển thẳng: người dự tuyển thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành;

     – Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia: người dự tuyển đã tốt nghiệp THPT quốc gia kể từ năm 2015, có tổng điểm trung bình 03 (ba) môn thi thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển theo quy định đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định;

     – Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ): Người dự tuyển có tổng điểm trung bình 03 (ba) môn học lớp 12 thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển theo quy định tuyển sinh đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Ngoại ngữ
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Khoa học dữ liệu
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức cơ sở nhóm ngành

 • Quản trị du lịch 
 • Khoa học quản trị
 • Quản trị hiệu quả
 • Quản trị đám đông
 • Tiếp thị trong du lịch
 • Quản trị nguồn nhân lực du lịch
 • Quản trị kênh phân phối trong khách sạn 
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng

Kiến thức cơ sở ngành

 • Quản trị dịch vụ lưu trú
 • Hệ thống thông tin trong khách sạn
 • Quản trị tiền sảnh
 • Vận hành dịch vụ buồng
 • Quản trị nhà hàng 
 • Quản trị hội nghị và sự kiện
 • Chiến lược kinh doanh hiếu khách
 • Quản trị quan hệ khách hàng trong khách sạn
 • Dự án hiếu khách
 • Hành vi khách hàng ngành khách sạn
 • Tiếp thị ngành hiếu khách
 • Quản trị xếp hàng
 • Tiếp thị ngành hiếu khách 
 • Quản trị xếp hàng
 • Tiếp thị số ngành hiếu khách
 • An toàn và an ninh khách sạn
 • Phân tích đầu tư khách sạn
 • Vãng hồi dịch vụ
 • Quản trị chia sẻ đầu tư
 • Quản trị câu lạc bộ
 • Quản trị bar
 • Quản trị thu mua trong khách sạn
 • Quản trị phương tiện
 • Kiến tập (Học kỳ doanh nghiệp)

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

    – Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;

    – Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

 • Các vị trí từ cơ bản đến các chức vụ quản lý cao cấp trong doanh nghiệp lưu trú. gồm khách sạn, resort và các hình thức biến thể của dịch vụ lưu trú như motel, bed & breakfast… tại Việt Nam hay ở nước ngoài. 
 • Tư vấn đầu tư, cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn.
 • Khởi nghiệp của riêng mình trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ lưu trú.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM