Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện (Chương trình Chuẩn)

Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện

Chương trình cử nhân Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện đào tạo sinh viên trở thành chuyên gia truyền thông có khả năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có tính toàn cầu. Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng đáp ứng một cách đầy đủ các yêu cầu của thị trường lao động quốc tế đối với ngành thiết kế và truyền thông, có thể thiết kế ý tưởng, tổ chức thực hiện và ứng dụng công nghệ để điều hành các dự án, chương trình truyền thông và sản xuất đa phương tiện một cách hiệu quả.

Mã đăng ký xét tuyển: 7320106

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, V00

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.