Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kinh doanh quốc tế (Cử nhân tài năng)

Kinh doanh quốc tế

Với chương trình học được xây dựng dựa trên nền tảng hệ thống giáo dục quốc tế, ngôn ngữ học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh quốc tế sẵn sàng kỹ năng, bản lĩnh để trở thành những hạt nhân quản lý, lãnh đạo nhạy bén với thị trường kinh doanh trong và ngoài nước.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM