Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kế toán (Cử nhân tài năng)

Kế toán

Đối với chuyên ngành Kế toán, sinh viên được đào tạo những kiến thức cốt lõi về nhiều lĩnh vực như toán, thống kê, tài chính, luật thương mại, kinh tế vĩ mô, vi mô. Hoàn thành chương trình học, sinh viên được trang bị và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp bao gồm kỹ năng xử lý, phân tích, so sánh và tổng hợp các dữ liệu kinh tế.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM