Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Quản trị lữ hành (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Liên thông Cao đẳng)

Quản trị lữ hành

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 56 tín chỉ
Kiến thức cơ sở ngành
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng
 • Quản trị đám đông
 • Quản trị kênh phân phối trong du lịch
 • Quản trị nguồn nhân lực du lịch
 • Quản trị hiệu quả
Kiến thức chuyên ngành
Bắt buộc
 • Điểm đến du lịch toàn cầu
 • Quản trị hiếu khách
 • Quản trị vận hành tour
 • Quản trị bán sản phẩm lữ hành
 • Phát triển dịch vụ lữ hành
 • Hướng dẫn du lịch
 • Quản trị điểm đến
 • Dự án lữ hành
 • Quản trị quan hệ khách hàng trong du lịch
 • Kiến tập (Học kỳ doanh nghiệp)
Tự chọn
 • Tiếp thị lữ hành
 • Du lịch theo nhu cầu đặc biệt
 • Tâm lý du khách
 • Quản trị lữ hành doanh nghiệp
 • Ứng dụng điện toán trong du lịch
 • Dịch vụ vận chuyển hành khách
 • Quản trị phân phối lữ hành
 • Du lịch trọn gói
 • Du lịch có trách nhiệm
 • Phát triển du lịch bền vững
 • Văn hoá và di sản
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Chuyên đề tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 66 tín chỉ
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.