Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Quản trị khách sạn (Khối ngành xa) (Văn bằng 2)

Quản trị khách sạn

Đối tượng người học
 • Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cấp.
 • Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: Văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Xét tuyển thẳng: người dự tuyển đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy của UEH hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ các trường đại học mà ngành đào tạo đã tốt nghiệp thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) với ngành đăng ký dự tuyển.
 • Xét tuyển: người dự tuyển (không thuộc diện xét tuyển thẳng) đã có văn bằng tốt nghiệp đại học với ngành đào tạo thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) hoặc khối ngành xa đối với ngành đăng ký dự tuyểncó tổng điểm kết quả học tập của 02 (hai) học phần hoặc môn học thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển theo quy dịnh đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định.

Kiến thức giáo dục đại cương: 6 tín chỉ

 • Kinh tế vi mô
 • Nguyên lý kế toán

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Quản trị du lịch
 • Khoa học quản trị
 • Quản trị hiệu quả
 • Quản trị đám đông
 • Tiếp thị trong du lịch
 • Quản trị nguồn nhân lực du lịch
 • Quản trị kênh phân phối trong khách sạn
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Quản trị dịch vụ lưu trú
 • Hệ thống thông tin trong khách sạn
 • Quản trị tiền sảnh
 • Vận hành dịch vụ buồng
 • Quản trị nhà hàng
 • Quản trị hội nghị và sự kiện
 • Chiến lược kinh doanh hiếu khách
 • Quản trị quan hệ khách hàng trong khách sạn
 • Dự án hiếu khách
 • Kiến tập (Học kỳ doanh nghiệp)

Tự chọn

 • Hành vi khách hàng ngành khách sạn
 • Tiếp thị ngành hiếu khách
 • Quản trị xếp hàng
 • Tiếp thị số ngành hiếu khách
 • An toàn và an ninh khách sạn
 • Phân tích đầu tư khách sạn
 • Vãng hồi dịch vụ
 • Quản trị chia sẻ đầu tư
 • Quản trị câu lạc bộ
 • Quản trị bar
 • Quản trị thu mua trong khách sạn
 • Quản trị phương tiện

Thực tập/tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Chuyên đề tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 81 tín chỉ
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.
 • Các vị trí từ cơ bản đến các chức vụ quản lý cao cấp trong doanh nghiệp lưu trú. gồm khách sạn, resort và các hình thức biến thể của dịch vụ lưu trú như motel, bed & breakfast… tại Việt Nam hay ở nước ngoài. 
 • Tư vấn đầu tư, cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn.
 • Khởi nghiệp của riêng mình trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ lưu trú.