Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Quản trị khách sạn (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Liên thông Cao đẳng)

                                        Quản trị khách sạn

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 56 tín chỉ
Kiến thức cơ sở ngành
 • Quản trị hiệu quả
 • Quản trị đám đông
 • Quản trị nguồn nhân lực du lịch
 • Quản trị kênh phân phối trong khách sạn
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng
Kiến thức chuyên ngành
Bắt buộc
 • Quản trị dịch vụ lưu trú
 • Hệ thống thông tin trong khách sạn
 • Quản trị tiền sảnh
 • Vận hành dịch vụ buồng
 • Quản trị nhà hàng
 • Quản trị hội nghị và sự kiện
 • Chiến lược kinh doanh hiếu khách
 • Quản trị quan hệ khách hàng trong khách sạn
 • Dự án hiếu khách
 • Kiến tập (Học kỳ doanh nghiệp)
Tự chọn
 • Hành vi khách hàng ngành khách sạn
 • Tiếp thị ngành hiếu khách
 • Quản trị xếp hàng
 • Tiếp thị số ngành hiếu khách
 • An toàn và an ninh khách sạn
 • Phân tích đầu tư khách sạn
 • Vãng hồi dịch vụ
 • Quản trị chia sẻ đầu tư
 • Quản trị câu lạc bộ
 • Quản trị bar
 • Quản trị thu mua trong khách sạn
 • Quản trị phương tiện
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
 • Chuyên đề tốt nghiệp
Tổng số tín chỉ: 66 tín chỉ
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.
 • Các vị trí từ cơ bản đến các chức vụ quản lý cao cấp trong doanh nghiệp lưu trú. gồm khách sạn, resort và các hình thức biến thể của dịch vụ lưu trú như motel, bed & breakfast… tại Việt Nam hay ở nước ngoài. 
 • Tư vấn đầu tư, cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn.
 • Khởi nghiệp của riêng mình trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ lưu trú.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM