Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Quản lý Công (Khối ngành xa) (Văn bằng 2)

Quản lý Công

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

I. Giai đoạn đại cương: 6 tín chỉ

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

II. Giai đoạn chuyên ngành

Kiến thức cơ sở ngành: 35 tín chỉ

 • Nguyên lý tài chính – ngân hàng
 • Marketing trong khu vực công
 • Kinh tế phát triển
 • Kế toán công
 • Luật và chính sách công
 • Luật Hành chính
 • Hành chính công vụ
 • Luật Khiếu nại, tố cáo
 • Luật Đất đai
 • Quản trị nhà nước
 • Quản trị các tổ chức công
 • Hành vi tổ chức các tổ chức công
 • Quản trị công nghệ 

Kiến thức chuyên ngành

 • Quản trị tài chính các tổ chức công
 • Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công
 • Quản trị chiến lược các tổ chức công
 • Kinh tế đô thị mới và marketing thành phố
 • Thẩm định dự án đầu tư công
 • Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công

Kiến thức chuyên ngành tự chọn: 12 tín chỉ

 • Luật Dân sự
 • Luật Tố tụng dân sự
 • Luật Đầu tư và Quản lý tài sản công
 • Luật Doanh nghiệp
 • Đạo đức trong khu vực công
 • Quản trị thay đổi
 • Tài chính công
 • Phân tích và đánh giá chương trình
 • Chính phủ điện tử 
 • Phương pháp nghiên cứu trong khu vực công

Thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Thực tập và tốt nghiệp 

Tổng cộng: 81 tín chỉ

 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Công có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau:

 • Chuyên viên phân tích và tổng hợp các sở ban ngành ở địa phương và trung ương.
 • Chuyên viên trong các văn phòng Uỷ ban nhân dân các cấp.
 • Nhân viên quản lý trong các doanh nghiệp. 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM