Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Văn bằng 2)

Kỹ thuật phần mềm

Đối tượng người học
 • Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cấp.
 • Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: Văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Xét tuyển thẳng: người dự tuyển đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy của UEH hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ các trường đại học mà ngành đào tạo đã tốt nghiệp thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) với ngành đăng ký dự tuyển.
 • Xét tuyển: người dự tuyển (không thuộc diện xét tuyển thẳng) đã có văn bằng tốt nghiệp đại học với ngành đào tạo thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) hoặc khối ngành xa đối với ngành đăng ký dự tuyểncó tổng điểm kết quả học tập của 02 (hai) học phần hoặc môn học thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển theo quy dịnh đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quyết định.

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 54 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Cơ sở lập trình
 • Cơ sở dữ liệu
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Lập trình hướng đối tượng
 • Phát triển ứng dụng Desktop
 • Phát triển ứng dụng Web
 • Phát triển ứng dụng Mobile
 • Thiết kế giao diện
 • Phân tích thiết kế hệ thống
 • Công nghệ phần mềm
 • Đảm bào và kiểm soát chất lượng phần mềm
 • Quản lý dự án công nghệ thông tin
 • Trí tuệ nhân tạo 
 • Máy học
 • Khai phá dữ liệu
 • Công nghệ và đổi mới

Tự chọn

 • Kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ
 • Điện toán đám mây
 • Hệ hỗ trợ quản trị thông minh
 • ERP trong quản trị mua hàng và phân phối
 • Thương mại điện tử
 • An ninh thông tin
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
Tổng số tín chỉ: 64 tín chỉ
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau:

 • Chuyên viên phân tích, thiết kế, lập trình, quản trị, bảo trì các phần mềm trong kinh doanh và quản lý tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong kinh doanh và quản lý tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Giảng dạy các môn học về ngành kỹ thuật phần mềm trình độ đại học.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM