Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Liên thông Cao đẳng)

Kỹ thuật phần mềm

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 54 tín chỉ
Kiến thức cơ sở ngành
 • Cơ sở lập trình
 • Cơ sở dữ liệu
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Kiến thức chuyên ngành
Bắt buộc
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Phát triển ứng dụng Desktop
 • Phát triển ứng dụng Web
 • Phát triển ứng dụng Mobile
 • Thiết kế giao diện
 • Phân tích thiết kế hệ thống
 • Công nghệ phần mềm
 • Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm
 • Quản lý dự án công nghệ thông tin
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Máy học
 • Khai phá dữ liệu
 • Công nghệ và đổi mới
Tự chọn
 • Kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ
 • Điện toán đám mây
 • Hệ hỗ trợ quản trị thông minh
 • ERP trong quản trị mua hàng và phân phối
 • Thương mại điện tử
 • An ninh thông tin
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Khóa luận/Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 64 tín chỉ
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau:

 • Chuyên viên phân tích, thiết kế, lập trình, quản trị, bảo trì các phần mềm trong kinh doanh và quản lý tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong kinh doanh và quản lý tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Giảng dạy các môn học về ngành kỹ thuật phần mềm trình độ đại học.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM