Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus

Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus

UEH hợp tác cùng Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) phát triển chương trình Kế toán tích hợp Chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus (gọi tắt là Chương trình tích hợp CFAB+).

Chương trình tích hợp CFAB+ đào tạo sinh viên trở thành các chuyên gia toàn cầu trong lĩnh vực kế toán chuyên nghiệp để làm việc cho các công ty, tập đoàn đa quốc gia ở Việt Nam và quốc tế thông qua việc trang bị cho sinh viên hiểu biết rộng về lĩnh vực kinh tế – chính trị – xã hội, kiến thức chuyên sâu về kế toán theo thông lệ quốc tế cũng như các quy định, chuẩn mực kế toán Việt Nam. Bên cạnh đó, với các hoạt động định hướng nghề nghiệp phong phú trong suốt quá trình học, chương trình hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp, nắm bắt những yêu cầu cập nhật mới nhất về kỹ năng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kế toán, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại mạng lưới doanh nghiệp đối tác rộng khắp trong và ngoài nước của ICAEW.

Sau khi hoàn tất các điều kiện của chương trình, người học nhận được:

  • Bằng cử nhân kế toán chính quy UEH
  • Chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB
  • Cơ hội tich lũy thêm chứng nhận đỗ 02 môn cấp độ Chuyên nghiệp (Professional level) của Chứng chỉ ICAEW ACA, tương ứng hoàn tất 8/15 môn trong lộ trình đạt Chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW Chartered Accountant danh giá.
  • Cơ hội giao lưu nghề nghiệp, kiến tập, thực tập sớm và việc làm cho người học thông qua sự đồng hành của các doanh nghiệp trong mạng lưới đối tác lớn mạnh của ICAEW Việt Nam, khu vực và toàn cầu.
  • Được trang bị và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu với các chuyên gia trong nước và quốc tế trong suốt quá trình học cùng cơ hội tham gia các cuộc thi quốc gia và quốc tế.

Cơ hội học bổng:

  • ICAEW phối hợp cùng UEH cung cấp nhiều gói học bổng giá trị và các hỗ trợ về tài chính như miễn phí đăng ký ban đầu, lệ phí thường niên, giảm chi phí giáo trình quốc tế…cho toàn bộ sinh viên của chương trình.
  • Đặc biệt, trong năm 2022, UEH sẽ dành 01 suất học bổng toàn phần 100% và 02 suất học bổng bán phần 50% của toàn bộ mức phí liên quan chứng chỉ quốc tế (gồm phí e-book và lệ phí thi quốc tế của tất cả môn ICAEW được tích hợp trong chương trình) cho 03 ứng viên đạt điều kiện xét tuyển cao nhất.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340301_01

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.