KHỐI GIÁO DỤC

13/04/2016
Cựu sinh viên Chức vụ đã/đang đảm nhận
Lê Bảo Lâm Hiệu trưởng trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
Trần Hoàng Ngân Giám đốc Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
Phan Văn Nhẫn Hiệu trưởng trường Đại học Tiền Giang
Nguyễn Văn Phúc Hiệu trưởng trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
Đặng Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kiên Giang

 

VIDEO

 

Đối tác liên kết