Chuyên ngành: Thẩm định giá

22/03/2016

Ngành: Kinh tế

Chuyên ngành: Thẩm định giá

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Thẩm định giá được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.
Chương trình trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành Thẩm định giá, khả năng sử dụng thành thạo các công cụ phân tích để xử lý dữ liệu một cách hiệu quả các phương pháp thẩm định giá; khả năng thẩm định giá các loại tài sản bất động sản, máy - thiết bị, doanh nghiệp, tài sản vô hình; thẩm định các dự án đầu tư của các tổ chức tư nhân, chính phủ và phi chính phủ, đáp ứng mọi yêu cầu thẩm định giá cho các doanh nghiệp, tổ chức; có khả năng vận dụng một cách khoa học và sáng tạo các kiến thức chuyên môn vào những tình huống thực tế khác nhau trên thị trường.

Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành chuyên viên thẩm định giá tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội trong nước và ngoài nước.

 

 

Đối tác liên kết