Chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực

22/03/2016

 

Ngành: Kinh tế

Chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.
Chương trình trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại, khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề Quản lý nguồn nhân lực để hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế. Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực trên phạm vi cả nước, vùng lãnh thổ, các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước và các loại hình doanh nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công việc với vị trí chuyên viên tại phòng tổ chức - lao động tiền lương của các doanh nghiệp; giám đốc nhân sự tại các doanh nghiệp và tổ chức trong nước và nước ngoài.

 

 

Đối tác liên kết