Các ngành/chuyên ngành đào tạo của UEH

11/03/2020

* Thông tin Tuyển sinh Đại học chính quy Khóa 46 - năm 2020 (Mã trường: KSA) xem tại đây.

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

(vui lòng click vào tên ngành/chuyên ngành để xem thông tin chi tiết)

Ngành Tài chính - Ngân hàng

 

 

VIDEO

 

Đối tác liên kết