Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung khóa K2020 VB2/TP1

10/01/2020

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2020 VB2/TP1

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Nhà Trường sẽ gửi Thông báo v/v làm thủ tục nhập học cho từng thí sinh theo địa chỉ email thí sinh đã nộp cùng hồ sơ dự tuyển

STT MHS Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Số GBNH Mã số Sinh viên
1 811 Nguyễn Thị Hoàng Linh 12/10/1995 Nữ Hải Phòng KTDN VB2-041 HCMVB220201041
2 2457 Nguyễn Văn Hoàng 11/4/1976 Nam TP.HCM KTDN VB2-042 HCMVB220201042
3 2458 Nguyễn Cẩm Hằng 10/5/1981 Nữ Cửu Long KTDN VB2-043 HCMVB220201043
4 2459 Lê Minh Triết 19/8/1979 Nam TP.HCM KTDN VB2-044 HCMVB220201044
5 2460 Nguyễn Văn Thành 20/5/1982 Nam Khánh Hoà KTDN VB2-045 HCMVB220201045
6 142 Giang Nguyên Phú 04/6/1996 Nam TP.HCM KTDN VB2-046 HCMVB220201046
 

 

Đối tác liên kết