Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung khóa K2019 LTTC/TP3

12/07/2019

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2019 LTTC/TP3

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị

Nhà Trường sẽ gửi Thông báo v/v làm thủ tục nhập học cho từng thí sinh theo địa chỉ email thí sinh đã nộp cùng hồ sơ dự tuyển

STT MHS Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Chuyên ngành Số GBNH Mã số Sinh viên
1 1997 Vũ Thị Ngọc Anh 28/6/1983 TP. Hồ Chí Minh Nữ KTDN TC-028 HCMTC20193028
2 1998 Trần Thị Diệu 10/1/1988 Bến Tre Nam KTDN TC-029 HCMTC20193029
3 3075 Nguyễn Thị Hoài Thương 24/9/1995 Cần Thơ Nữ KTDN TC-030 HCMTC20193030
4 3079 Nguyễn Thị Thu Thảo 28/1/1982 TP. Hồ Chí Minh Nữ KTDN TC-031 HCMTC20193031
5 7098 Trương Thị Vân 31/1/1994 Thái Bình Nữ KTDN TC-032 HCMTC20193032
6 7341 Lê Trần Hoàng Vĩnh 12/1/1993 Vĩnh Long Nam KTDN TC-033 HCMTC20193033
7 7345 Nguyễn Thị Ngọc Phước 7/6/1993 An Giang Nữ KTDN TC-034 HCMTC20193034
8 7346 Trương Thị Thảo Nguyên 24/8/1986 Bình Định Nữ KTDN TC-035 HCMTC20193035
9 7347 Nguyễn Huỳnh Cẩm 28/7/1993 TP. Hồ Chí Minh Nữ KTDN TC-036 HCMTC20193036
10 7348 Tạ Hồng Mạnh 22/12/1976 Thái Nguyên Nam KTDN TC-037 HCMTC20193037
11 7349 Võ Thị Kim Ngọc 13/12/1981 Gia Lai Nữ KTDN TC-038 HCMTC20193038
12 7380 Phạm Thị Kim Hoa 1/6/1985 Bình Phước Nữ KTDN TC-039 HCMTC20193039
13 1985 Trần Minh Quân 3/3/1991 TP. Hồ Chí Minh Nam QT TC-040 HCMTC20193040
14 1987 Huỳnh Thị Lê Ba Huệ Thuận 11/10/1992 TP. Hồ Chí Minh Nữ QT TC-041 HCMTC20193041
15 1990 Nguyễn Hoài Thương 30/4/1991 TP. Hồ Chí Minh Nam QT TC-042 HCMTC20193042
16 1992 Nguyễn Thu Thảo 23/2/1998 Long An Nữ QT TC-043 HCMTC20193043
17 3081 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 11/4/1985 TP. Hồ Chí Minh Nữ KTDN TC-044 HCMTC20193044
18 3550 Huỳnh Công Thanh 4/1/1991 TP. Hồ Chí Minh Nam QT TC-045 HCMTC20193045
19 3080 Lã Thị Vỹ Nhi 3/11/1997 Quảng Ngãi Nữ QT TC-046 HCMTC20193046

 

 

Đối tác liên kết