Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung khóa K2019 VB2/TP3

12/07/2019

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2019 VB2/TP3

Chuyên ngành: Quản trị

Nhà Trường sẽ gửi Thông báo v/v làm thủ tục nhập học cho từng thí sinh theo địa chỉ email thí sinh đã nộp cùng hồ sơ dự tuyển

STT MHS Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Số GBNH Mã số Sinh viên
1 110 Phạm Thái Sơn 11/3/1995 Nam Tây Ninh QT VB2-021 HCMVB22019021
2 111 Nguyễn Ngọc Được 01/01/1985 Nam Hậu Giang QT VB2-022 HCMVB22019022
3 112 Huỳnh Tâm Hồng Phúc 04/01/1994 Nam Đồng Nai QT VB2-023 HCMVB22019023
4 852 Nguyễn Minh Duy 01/11/1994 Nam Tiền Giang QT VB2-024 HCMVB22019024
5 7907 Tôn Nữ Ánh Ngân 22/10/1996 Nữ Quảng Bình QT VB2-025 HCMVB22019025
6 754 Trần Thị Minh Tâm 12/6/1995 Nữ Gia Lai QT VB2-020 HCMVB220193020

 

 

Đối tác liên kết