Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung khóa K2019 TP3

12/07/2019

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2019 TP3

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Kinh doanh quốc tế

Nhà Trường sẽ gửi Thông báo v/v làm thủ tục nhập học cho từng thí sinh theo địa chỉ email thí sinh đã nộp cùng hồ sơ dự tuyển

STT MHS Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Chuyên ngành Số GBNH Mã số Sinh viên
1 712 Nguyễn Nhựt Bảo Châu 6/11/1997 TP. Hồ Chí Minh Nữ KDQT VB1-083 HCMVB120193083
2 1105 Hoàng Minh 29/6/2000 TP. Hồ Chí Minh Nam KDQT VB1-084 HCMVB120193084
3 1106 Nguyễn Huỳnh Bảo Quyên 15/12/2000 Cà Mau Nữ KDQT VB1-085 HCMVB120193085
4 1107 Lý Sen Tâm 11/9/1994 TP. Hồ Chí Minh Nữ KDQT VB1-086 HCMVB120193086
5 277 Chen Chieu An 16/11/1998 TP. Hồ Chí Minh Nữ KTDN VB1-087 HCMVB120193087
6 278 Trịnh Thị Phượng 2/4/1982 Đồng Nai Nữ KTDN VB1-088 HCMVB120193088
7 279 Huỳnh Thị Kim Uyên 25/5/1985 Long An Nữ KTDN VB1-089 HCMVB120193089
8 651 Đoàn Yến Nhi 19/6/1996 Nam Định Nữ KTDN VB1-090 HCMVB120193090
9 655 Bùi Sĩ Thanh 7/10/1981 TP. Hồ Chí Minh Nam KTDN VB1-091 HCMVB120193091
10 701 Nguyễn Thế Phúc 25/9/1993 TP. Hồ Chí Minh Nam QT VB1-092 HCMVB120193092
11 704 Đoàn Thị Ánh Tuyết 5/1/2000 Hải Dương Nữ QT VB1-093 HCMVB120193093
12 709 Trần Thị Phương Vy 24/1/1996 TP. Hồ Chí Minh Nữ QT VB1-094 HCMVB120193094
13 711 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 5/4/1997 An Giang Nữ QT VB1-095 HCMVB120193095
14 1152 Hồ Viết Huy 16/10/1994 Thừa Thiên Huế Nam QT VB1-096 HCMVB120193096
15 1153 Lâm Hồng Cúc 26/12/1997 Ninh Bình Nữ QT VB1-097 HCMVB120193097
16 1154 Đào Bảo Ngọc 14/3/1994 TP. Hồ Chí Minh Nữ QT VB1-098 HCMVB120193098
17 1155 Ngô Gia Trí 9/6/1998 Bình Dương Nam QT VB1-099 HCMVB120193099
18 1156 Lê Quang Vinh 25/5/1991 TP Hồ Chí Minh Nam QT VB1-100 HCMVB120193100
19 1157 Nguyễn Phú Khánh 14/4/1998 Đồng Nai Nam QT VB1-101 HCMVB120193101
20 1158 Lý Trần Quốc Thịnh 11/12/1995 Cà Mau Nam QT VB1-102 HCMVB120193102
21 1159 Nguyễn Thành Luân 24/10/1990 Long An Nam QT VB1-103 HCMVB120193103
22 7018 Nguyễn Hữu Dũng 29/12/1995 Hà Tĩnh Nam QT VB1-104 HCMVB120193104
23 7019 Đoàn Thị Mỹ Duyên 2/5/1995 Quảng Ngãi Nữ QT VB1-105 HCMVB120193105
24 7020 Nguyễn Anh Tuấn 2/12/1997 Thanh Hóa Nam QT VB1-106 HCMVB120193106
25 7021 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 20/4/1999 Bình Phước Nữ QT VB1-107 HCMVB120193107

 

 

Đối tác liên kết