Chuyên ngành: Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

21/03/2019

Ngành: Toán kinh tế

Chuyên ngành: Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

Trình độ đào tạo: Đại học

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết