Danh sách thí sinh trúng tuyển khóa K2019 LTTC/TP3

20/03/2019

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2019 LTTC/TP3

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị

Lễ Khai giảng và phổ biến Quy chế học tập lúc 17g30 ngày 05/7/2019 tại số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM, phòng A.103, lầu 1; Thời khóa biểu sẽ được Trường phát sau buổi Lễ Khai giảng;

Nhà trường sẽ gửi thông tin chi tiết cho từng sinh viên theo địa chỉ email mà sinh viên đã cung cấp trong hồ sơ dự tuyển;

Các thí sinh của các chuyên ngành không có trong danh sách vui lòng xem Thông báo V/v một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh các khóa đại học Vừa làm vừa học K2019 TP3; K2019 VB2/TP3; K2019 LTCĐ/TP3 và K2019 LTTC/TP3, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, trên website: www.taichuc.ueh.edu.vn

STT MHS Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Chuyên ngành Số GBNH Mã số Sinh viên
1 7075 Nguyễn Thị Hạnh 10/9/1984 TP. Hồ Chí Minh Nữ KTDN TC-001 HCMTC20193001
2 7089 Nguyễn Văn Độ 28/8/1984 Thái Bình Nam KTDN TC-002 HCMTC20193002
3 7092 Nguyễn Minh Tâm 12/3/1992 TP. Hồ Chí Minh Nam KTDN TC-003 HCMTC20193003
4 7093 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 02/11/1984 Tiền Giang Nữ KTDN TC-004 HCMTC20193004
5 7094 Lê Thị Dấm 30/11/1979 Bến Tre Nữ KTDN TC-005 HCMTC20193005
6 7095 Hồ Thị 17/6/1985 Hà Tĩnh Nữ KTDN TC-006 HCMTC20193006
7 7096 Nguyễn Thị Thùy Dung 05/7/1992 Tiền Giang Nữ KTDN TC-007 HCMTC20193007
8 7097 Nguyễn Lê Ngọc Hưng 01/3/1991 TP. Hồ Chí Minh Nam KTDN TC-008 HCMTC20193008
9 7099 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 13/12/1997 Tây Ninh Nữ KTDN TC-009 HCMTC20193009
10 7100 Trần Ngọc Thúy 06/9/1991 Quảng Trị Nữ KTDN TC-010 HCMTC20193010
11 7330 Nguyễn Trường Thanh Thanh 03/11/1992 TP. Hồ Chí Minh Nữ KTDN TC-011 HCMTC20193011
12 7331 Đặng Thị Bích Hoàng 07/8/1992 Gia Lai Nữ KTDN TC-012 HCMTC20193012
13 7333 Mai Thị Tuyết 23/9/1985 Bến Tre Nữ KTDN TC-013 HCMTC20193013
14 7336 Trần Thị Kiều Trang 8/10/1992 Tiền Giang Nữ KTDN TC-014 HCMTC20193014
15 7336 Tạ Ngọc Phương Đài 14/10/1996 Bình Thuận Nữ KTDN TC-015 HCMTC20193015
16 7338 Trần Thu Trang 04/4/1989 TP. Hồ Chí Minh Nữ KTDN TC-016 HCMTC20193016
17 7339 Đoàn Phương Khánh Vân 18/3/1990 Tiền Giang Nữ KTDN TC-017 HCMTC20193017
18 7340 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 08/12/1983 TP. Hồ Chí Minh Nữ KTDN TC-018 HCMTC20193018
19 7343 Võ Thị Ngọc Vân 01/10/1995 Khánh Hòa Nữ KTDN TC-019 HCMTC20193019
20 1993 Trần Hưng Minh Tâm 20/6/1995 TP. Hồ Chí Minh Nữ QT TC-020 HCMTC20193020
21 1994 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 09/01/1995 Đồng Tháp Nữ QT TC-021 HCMTC20193021
22 1995 Nguyễn Duy Thịnh 02/12/1991 TP. Hồ Chí Minh Nam QT TC-022 HCMTC20193022
23 1996 Trần Đức Nghiêm 29/10/2002 TP. Hồ Chí Minh Nam QT TC-023 HCMTC20193023
24 7329 Lê Quốc Hùng 29/10/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam QT TC-024 HCMTC20193024
25 7335 Nguyễn Thị Hoàng Yến 15/01/1993 Kon Tum Nữ QT TC-025 HCMTC20193025
26 7344 Trần Thị Kim Huệ 24/01/1984 Thanh Hóa Nữ QT TC-026 HCMTC20193026
27 7573 Phạm Thị Duyên 07/4/1996 Thanh Hóa Nữ QT TC-027 HCMTC20193027

 

 

Đối tác liên kết