Danh sách thí sinh trúng tuyển khóa K2019 LTCĐ/TP3

20/03/2019

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2019 LTCĐ/TP3

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Tài chính, Ngoại thương

Lịch học môn đầu tiên bắt đầu từ ngày thứ Tư 19/6/2019 (xem phụ lục kèm theo thông báo);

Lễ Khai giảng và phổ biến Quy chế học tập lúc 17g30 ngày 05/7/2019 tại số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM, phòng A.103, lầu 1; Thời khóa biểu sẽ được Trường phát sau buổi Lễ Khai giảng;

Nhà trường sẽ gửi thông tin chi tiết cho từng sinh viên theo địa chỉ email mà sinh viên đã cung cấp trong hồ sơ dự tuyển;

Các thí sinh của các chuyên ngành không có trong danh sách vui lòng xem Thông báo V/v một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh các khóa đại học Vừa làm vừa học K2019 TP3; K2019 VB2/TP3; K2019 LTCĐ/TP3 và K2019 LTTC/TP3, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, trên website: www.taichuc.ueh.edu.vn

STT MHS Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Chuyên ngành Số GBNH Mã số Sinh viên
1 401 Lê Thị 08/7/1997 Kiên Giang Nữ KTDN CD-001 HCMCD20193001
2 402 Đặng Thị Thanh Thùy 23/7/1997 Bình Thuận Nữ KTDN CD-002 HCMCD20193002
3 403 Lê Thị Thanh Thảo 14/4/1987 TP. Hồ Chí Minh Nữ KTDN CD-003 HCMCD20193003
4 404 Phạm Thị Huỳnh Như 01/01/1996 Tây Ninh Nữ KTDN CD-004 HCMCD20193004
5 405 Lê Thị Trúc Ngân 25/02/1991 Bình Phước Nữ KTDN CD-005 HCMCD20193005
6 407 Nguyễn Thị Kim Điền 13/10/1992 Tiền Giang Nữ KTDN CD-006 HCMCD20193006
7 408 Hà Nguyễn Chính Đại 13/8/1997 Ninh Thuận Nam KTDN CD-007 HCMCD20193007
8 409 Lê Thị Đài Trang 15/5/1996 Đồng Nai Nữ KTDN CD-008 HCMCD20193008
9 410 Đỗ Thị Hồng Nhung 10/8/1997 Đồng Nai Nữ KTDN CD-009 HCMCD20193009
10 411 Lê Thị Trang 16/01/1993 Nam Định Nữ KTDN CD-010 HCMCD20193010
11 412 Nguyễn Thành Tài 29/5/1988 TP. Hồ Chí Minh Nam KTDN CD-011 HCMCD20193011
12 413 Cao Thảo Nguyên 11/01/1993 TP. Hồ Chí Minh Nữ KTDN CD-012 HCMCD20193012
13 414 Nguyễn Hồ Nhã Linh 23/12/1982 Vĩnh Long Nữ KTDN CD-013 HCMCD20193013
14 415 Châu Huệ Mẫn 04/8/1997 TP. Hồ Chí Minh Nữ KTDN CD-014 HCMCD20193014
15 416 Nguyễn Thị Tuyết Lai 07/7/1992 Thừa Thiên Huế Nữ KTDN CD-015 HCMCD20193015
16 451 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 20/9/1995 Đồng Nai Nữ NT CD-016 HCMCD20193016
17 452 Nguyễn Hồng Sơn 22/12/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam NT CD-017 HCMCD20193017
18 453 Trần Lê Thiên Trang 28/11/1997 TP. Hồ Chí Minh Nữ NT CD-018 HCMCD20193018
19 454 Võ Thụy Thiên Thương 28/10/1989 Đồng Nai Nữ NT CD-019 HCMCD20193019
20 301 Phạm Thanh Vy 04/10/1995 TP. Hồ Chí Minh Nữ QT CD-020 HCMCD20193020
21 302 Hồ Thanh Tiến 29/4/1997 Tiền Giang Nam QT CD-021 HCMCD20193021
22 303 Huỳnh Kim Yến 05/4/1991 TP. Hồ Chí Minh Nữ QT CD-022 HCMCD20193022
23 304 Nguyễn Việt Quang Minh 14/9/1982 Bình Dương Nam QT CD-023 HCMCD20193023
24 305 Đỗ Văn Thức 04/9/1979 Kiên Giang Nam QT CD-024 HCMCD20193024
25 306 Nguyễn Thu Trang 04/01/1997 Hà Nội Nữ QT CD-025 HCMCD20193025
26 307 Trần Thị Nghi Khương 12/9/1982 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ QT CD-026 HCMCD20193026
27 308 Phạm Thị Ngọc Mỹ 21/02/1993 Đồng Nai Nữ QT CD-027 HCMCD20193027
28 309 Võ Thị Tuyết Mai 20/5/1986 Bến Tre Nữ QT CD-028 HCMCD20193028
29 310 Đinh Ngọc Trâm 11/3/1993 TP. Hồ Chí Minh Nữ QT CD-029 HCMCD20193029
30 311 Trần Thanh Phong 18/5/1990 TP. Hồ Chí Minh Nam QT CD-030 HCMCD20193030
31 312 Nguyễn Ngọc Đoan Thanh 04/10/1985 TP. Hồ Chí Minh Nữ QT CD-031 HCMCD20193031
32 313 Đỗ Văn Minh 03/5/1991 Đắk Lắk Nam QT CD-032 HCMCD20193032
33 314 Phạm Thành Nhân 23/5/1994 Long An Nam QT CD-033 HCMCD20193033
34 315 Nguyễn Duy Khánh 20/02/1991 Vĩnh Long Nam QT CD-034 HCMCD20193034
35 316 Lê Anh Thư 12/5/1991 TP. Hồ Chí Minh Nữ QT CD-035 HCMCD20193035
36 317 Trần Tuyết Trinh 26/9/1993 TP. Hồ Chí Minh Nữ QT CD-036 HCMCD20193036
37 318 Võ Lê Hoài Phong 17/6/1992 TP. Hồ Chí Minh Nam QT CD-037 HCMCD20193037
38 7221 Phạm Thị Mỹ Linh 06/6/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ QT CD-038 HCMCD20193038
39 351 Doãn Văn Minh 07/9/1994 Bắc Ninh Nam TC CD-039 HCMCD20193039
40 352 Lê Trần Hùng 28/8/1994 Bình Định Nam TC CD-040 HCMCD20193040
41 353 Phan Nhật Hà Trang 26/3/1993 Đắk Lắk Nữ TC CD-041 HCMCD20193041
42 354 Đào Công Lộc 22/8/1983 TP. Hồ Chí Minh Nam TC CD-042 HCMCD20193042
43 355 Nguyễn Vũ Minh Trí 16/8/1992 TP. Hồ Chí Minh Nam TC CD-043 HCMCD20193043

 

PHỤ LỤC

1. Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp [KTDN]

            Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM

                                                 (SV vào cổng tại đường Đào Duy Từ)

            Buổi học: Tối T2/T4/T6

            Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10)

STT

Tên hoc phần

Tên lớp

Thời gian học

Giàng đường

Ghi chú

1

Kế toán tài chính I

K2019 LTCĐ/TP3 [Kế toán doanh nghiệp]

19/06/2019 - 15/07/2019

B508

 

2. Chuyên ngành: Ngoại thương [NT]

            Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM

                                                 (SV vào cổng tại đường Đào Duy Từ)

            Buổi học: Tối T2/T4/T6

           Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10)

STT

Tên hoc phần

Tên lớp

Thời gian học

Giàng đường

Ghi chú

1

Kinh doanh quốc tế I

K2019 LTCĐ/TP3 [Ngoại thương]

19/06/2019 - 15/07/2019

B507

 

3. Chuyên ngành: Quản trị [QT]

            Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM

                                                 (SV vào cổng tại đường Đào Duy Từ)

            Buổi học: Tối T2/T4/T6

            Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10)

STT

Tên hoc phần

Tên lớp

Thời gian học

Giàng đường

Ghi chú

1

Quản trị điều hành

K2019 LTCĐ/TP3 [Quản tri]

19/06/2019 - 15/07/2019

B311

 

4. Chuyên ngành: Tài chính [TC]

            Địa điểm học:   Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 TP.HCM

                                                 (SV vào cổng tại đường Đào Duy Từ)

            Buổi học: Tối T2/T4/T6

           Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10)

STT

Tên hoc phần

Tên lớp

Thời gian học

Giàng đường

Ghi chú

1

Lý thuyết tài chính

K2019 LTCĐ/TP3 [Tài chính]

19/06/2019 - 15/07/2019

B510

 

Ghi chú: Thời khóa biểu tiếp theo của các lớp sẽ thông báo vào ngày 05/7/2019, nhà Trường sẽ gửi thời khóa biểu cho từng thí sinh theo địa chỉ email thí sinh đã nộp cùng hồ sơ dự tuyển

 

 

Đối tác liên kết