Thông báo một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh ĐH VLVH K2019 LTCĐ/KTĐN3, mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

15/03/2019

Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt xét tuyển tháng 9 năm 2019, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh khóa K2019 LTCĐ/KTĐN4 những vấn đề liên quan như sau:

1. Do số lượng hồ sơ đăng ký vào chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Kinh doanh quốc tế không đủ số lượng để mở lớp học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, nên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Quản trị sẽ được chuyển vào lớp K2019 LTCĐ/TP4, học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế sẽ được chuyển hồ sơ qua đợt tuyển sinh  kế tiếp;

2. Đợt tuyển sinh tiếp theo năm 2020 (khóa K2020 LTCĐ/KTĐN1) có thông tin như sau:

  • Dự kiến thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 02/12/2019;
  • Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 17/12/2019;
  • Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 01/2020;
  • Thí sinh xem thông báo tuyển sinh tại website: http://taichuc.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 16/9/2019.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các thí sinh được biết. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại: 028 38446320 hoặc 0913716966.

Trân trọng.

 

Đối tác liên kết