Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH VLVH mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (Ký hiệu khóa: K2019 LTCĐ/KTĐN2)

14/01/2019

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo tuyển sinh khóa liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học Vừa làm vừa học, ký hiệu: K2019 LTCĐ/KTĐN2, mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại như sau:

1. Các ngành và chuyên ngành tuyển sinh

  • Ngành: Kế toán; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp;
  • Ngành: Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị;
  • Ngành: Kinh doanh quốc tế; Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế

2. Thời gian đào tạo và văn bằng tốt nghiệp

- Thời gian đào tạo: 1.5 năm (chưa kể thời gian sinh viên học tiếng Anh);

- Học vào các tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 (17g45 - 21g00). Lịch học sẽ được thông báo cụ thể khi nhập học;

- Sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học với học vị CỬ NHÂN do UEH cấp. Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở bậc cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ.

3. Đối tượng

Những thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng Nghề (gọi chung là Cao đẳng) thuộc hệ thống giáo dục quốc gia.

Trường hợp văn bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp hoặc văn bằng tốt nghiệp theo các chương trình liên kết quốc tế cấp cần bổ sung văn bản công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

3.1. Liên thông đúng ngành: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng có ngành đào tạo (hoặc chuyên ngành) phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

3.2. Liên thông ngành gần: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc lĩnh vực Kinh tế có ngành học khác với ngành đăng ký dự tuyển; sẽ được học bổ túc kiến thức ba (03) môn học trước khi chính thức dự tuyển. (Xem “Phụ lục các môn bổ túc kiến thức” và “Lịch học bổ túc kiến thức” đính kèm).

3.3. Liên thông ngành khác: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng không thuộc lĩnh vực Kinh tế sẽ được học bổ túc kiến thức năm (05) môn học trước khi chính thức dự tuyển. (Xem “Phụ lục các môn bổ túc kiến thức” và “Lịch học bổ túc kiến thức” đính kèm).

3.4. Đăng ký học bổ túc kiến thức: Theo mẫu đơn đính kèm.

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Đối với thí sinh liên thông đúng ngành: Trường xét điểm trung bình toàn khóa bậc học cao đẳng từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Đối với thí sinh liên thông ngành gần, ngành khác: Trường xét điểm trung bình toàn khóa bậc học cao đẳng từ cao xuống thấp, đồng thời điểm các môn học bổ túc mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên đến khi đủ chỉ tiêu.

5. Hồ sơ tuyển sinh

5.1. Một (01) Phiếu tuyển sinh theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo do UEH phát hành. (Có dán ảnh màu cỡ 3x4, đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận hồ sơ).

5.2. Hai (02) bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng và bảng điểm Cao đẳng. Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề nộp thêm hai (02) bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông. Trường hợp thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng theo hình thức liên thông cần bổ sung thêm hai (02) bản sao văn bằng tốt nghiệp và bản sao kết quả học tập bậc trung cấp.

5.3. Bản sao Giấy khai sinh.

5.4. Hai (02) bao thư có dán tem (trị giá 3.000đ/bao thư), ghi sẵn họ tên, địa chỉ của thí sinh vào vị trí người nhận.

5.5. Một (01) Phiếu đăng ký dự tuyển, dán hai (02) ảnh màu cỡ 3x4 (theo mẫu).

5.6. Giấy chứng nhận kết quả các môn bổ túc kiến thức (nếu liên thông ngành gần, ngành khác).

Ghi chú: Các bản sao phải có sao y của nơi cấp hoặc chứng thực của UBND cấp quận, huyện, phường, xã.

6. Phát hành hồ sơ

Phát hành hồ sơ từ ngày ra thông báo: Buổi sáng từ 07g30 - 11g30, buổi chiều từ
13g30 - 16g30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu) tại Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, Số 287 Phan Đình Phùng, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

7. Thời gian nhận hồ sơ

- Nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu) tại Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, Số 287 Phan Đình Phùng, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, buổi sáng từ 07g30 - 11g30, buổi chiều từ 13g30 - 16g30.

- Hạn cuối nhận hồ sơ: 05/3/2019.

8. Lệ phí dự tuyển

- Học phí bổ túc kiến thức: 440.000đ/tín chỉ (Mỗi môn 3 tín chỉ)

- Hồ sơ (thu khi phát hành hồ sơ): 120.000đ/hồ sơ.

- Lệ phí xét tuyển (thu khi nhận hồ sơ): 250.000đ/hồ sơ.

9. Công bố kết quả trúng tuyển và khai giảng

- Đối với thí sinh liên thông đúng ngành:

  • Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 15/3/2019.
  • Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 4/2019.

- Đối với thí sinh liên thông ngành gần, ngành khác:

  • Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: Tháng 10/2019.
  • Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 10/2019.

10. Thông tin liên hệ

-  Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại

   Số 287 Phan Đình Phùng, phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 028 38446320; Website: http://www.ktdn.edu.vn

- Phòng Quản lý đào tạo Tại chức - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

  Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  Hotline 24/24: 0938527438; Email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn; Website: http://tuyensinh.ueh.edu.vn

 

Đối tác liên kết