Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 và 2017

22/03/2018

THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH CHÍNH QUY CỦA 2 NĂM GẦN NHẤT (2016 và 2017)

Phương thức tuyển sinh của hai năm gần nhất: Năm 2016 và 2017, UEH đã xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất:

- Năm 2016:

Nhóm ngành/Ngành/

tổ hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh 2016

Chỉ tiêu

SL

nhập học

Điểm

trúng tuyển

Ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành tiếng Anh thương mại:

Tổ hợp môn xét tuyển:

- Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, trong đó môn tiếng Anh hệ số 2

120

127

28.00

Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị

Tổ hợp môn xét tuyển:

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

180

198

18.00

Ngành Hệ thống thông tin quản lý (gồm các chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh doanh)

Tổ hợp môn xét tuyển:

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

Trong đó, môn Toán hệ số 2

210

216

25.00

Các ngành/chuyên ngành:

+ Kinh tế gồm các chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất động sản.

+ Quản trị kinh doanh.

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

+ Marketing.

+ Kinh doanh quốc tế.

+ Kinh doanh thương mại.

+ Tài chính - Ngân hàng.

+ Kế toán.

+ Luật.

Tổ hợp môn xét tuyển:

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

3990

4381

21.00

Tổng

4,500

4,922

 

 

- Năm 2017:        

Nhóm ngành/Ngành/

tổ hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh 2017

Chỉ tiêu

SL

nhập học

Điểm

trúng tuyển

- Ngành Kinh tế gồm các chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất động sản

- Ngành Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành: Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp

- Ngành Marketing

- Ngành Kinh doanh quốc tế gồm các chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương

- Ngành Kinh doanh thương mại

- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm các chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị du thuyền

- Ngành Tài chính - Ngân hàng gồm các chuyên ngành: Tài chính công,  Thuế, Tài chính, Tài chính quốc tế, Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm, Đầu tư tài chính,  Ngân hàng, Thị trường chứng khoán

- Ngành Kế toán gồm các chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán

Tổ hợp xét tuyển:

- A00, A01, D01, D90

- Thí sinh bằng mức 24.50 điểm, Trường áp dụng tiêu chí phụ môn Toán từ 8.40 điểm trở lên)

4,400

4,326

 

24.50

 

- Ngành Ngôn ngữ Anh: Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Tổ hợp xét tuyển:

- D01, D96

* Môn tiếng Anh hệ số 2, quy về thang điểm 30

100

120

25.75

- Ngành Luật: Chuyên ngành Luật kinh doanh

Tổ hợp xét tuyển:

- A00, A01, D01, D96

100

128

24.00

- Ngành Kinh tế gồm các chuyên ngành:

 

 

 

+ Kinh tế học ứng dụng

50

62

23.50

+ Kinh tế nông nghiệp

50

46

21.50

+ Kinh tế chính trị

Tổ hợp xét tuyển:

- A00, A01, D01, D96

50

48

21.75

- Ngành Quản trị kinh doanh: Chuyên ngành Quản trị bệnh viện

Tổ hợp xét tuyển:

- A00, A01, D01, D90

50

43

23.75

- Ngành Hệ thống thông tin quản lý gồm các chuyên ngành: 

 

 

 

+ Toán tài chính

50

54

23.25

+ Thống kê kinh doanh

50

48

22.75

+ Hệ thống thông tin kinh doanh

50

63

23.25

+ Thương mại điện tử

Tổ hợp xét tuyển:

- A00, A01, D01, D90

* Môn Toán hệ số 2

50

55

24.25

Tổng

5,000

4,993

 

 

 

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết