Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

20/03/2018

Phụ lục 1: Danh sách các trường THPT chuyên, năng khiếu ưu tiên xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH CHÍNH QUY CỦA 2 NĂM GẦN NHẤT

(link thông tin)


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); tham gia Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH.

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh:

- Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt 03 năm liền tại các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc trường đại học, trực thuộc tỉnh thành phố trên toàn quốc theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

- Phương thức 2: Sử dụng kết quả bài thi/môn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 5.000 chỉ tiêu

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện đăng ký xét tuyển:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành/chuyên ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT quốc gia 2018 và theo lịch chung của Bộ GDĐT.

- Các điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT; tham gia Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH

Các thông tin về trường, quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các tiêu chí phụ sử dụng trong xét tuyển...

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Mã trường: KSA

Điện thoại: (028) 22441993

Fax: (028) 38229832

Website: www.ueh.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

Tổng chỉ tiêu: 5.000.

Thông tin ngành, chuyên ngành xét tuyển, tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển: năm 2018 trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chia 02 nhóm xét tuyển

Nhóm I: gồm có 07 ngành

TT

Ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu

Tổ hợp bài thi/môn thi

xét tuyển

1

Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất động sản

7310101

400

A00, A01, D01, D07

2

Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp

7340101

600

A00, A01, D01, D07

3

Ngành Kinh doanh quốc tế

7340120

500

A00, A01, D01, D07

4

Ngành Kinh doanh thương mại

7340121

200

A00, A01, D01, D07

5

Ngành Marketing

7340115

200

A00, A01, D01, D07

6

Ngành Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: Tài chính công, Thuế, Ngân hàng, Tài chính

7340201

750

A00, A01, D01, D07

7

Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán

7340301

800

A00, A01, D01, D07

 

 

Tổng (I)

3.450

 

Nhóm II: gồm có 25 chuyên ngành

TT

Chuyên ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu

Tổ hợp bài thi/môn thi

xét tuyển

1

Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng - Ngành Kinh tế

7310101_01

50

A00, A01, D01, D96

2

Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp - Ngành Kinh tế

7310101_02

50

A00, A01, D01, D96

3

Chuyên ngành Kinh tế chính trị - Ngành Kinh tế

7310101_03

50

A00, A01, D01, D96

4

Chuyên ngành Quản trị bệnh viện - Ngành Quản trị kinh doanh

7340101_01

100

A00, A01, D01, D07

5

Chuyên ngành Ngoại thương - Ngành Kinh doanh quốc tế

7340120_01

100

A00, A01, D01, D07

6

Chuyên ngành Quản trị lữ hành - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103_01

50

A00, A01, D01, D07

7

Chuyên ngành Quản trị khách sạn - Ngành Quản trị khách sạn

7810201_01

50

A00, A01, D01, D07

8

Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí - Ngành Quản trị khách sạn

7810201_02

50

A00, A01, D01, D07

9

Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh - Ngành Tài chính - Ngân hàng

7340201_01

50

A00, A01, D01, D07

10

Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương  - Ngành Tài chính - Ngân hàng

7340201_02

50

A00, A01, D01, D07

11

Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư - Ngành Tài chính - Ngân hàng

7340201_03

50

A00, A01, D01, D07

12

Chuyên ngành Thị trường chứng khoán - Ngành Tài chính - Ngân hàng

7340201_04

50

A00, A01, D01, D07

13

Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm - Ngành Tài chính - Ngân hàng

7340201_05

50

A00, A01, D01, D07

14

Chuyên ngành Đầu tư tài chính - Ngành Tài chính - Ngân hàng

7340201_06

50

A00, A01, D01, D07

15

Chuyên ngành Tài chính quốc tế - Ngành Tài chính - Ngân hàng

7340201_07

50

A00, A01, D01, D07

16

Chuyên ngành Toán tài chính - Ngành Toán kinh tế

7310108_01

50

A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

17

Chuyên ngành Thống kê kinh doanh - Ngành Thống kê kinh tế

7310107_01

50

A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

18

Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh - Ngành Hệ thống thông tin quản lý

7340405_01

50

A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

19

Chuyên ngành Thương mại điện tử - Ngành Hệ thống thông tin quản lý

7340405_02

100

A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

20

Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Ngành Hệ thống thông tin quản lý

7340405_03

50

A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

21

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm - Ngành Kỹ thuật phần mềm

7480103_01

50

A00, A01, D01, D07

Điểm bài thi Toán hệ số 2

22

Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại - Ngành Ngôn ngữ Anh

7220201_01

150

D01, D96

Điểm bài thi Tiếng Anh hệ số 2

23

Chuyên ngành Luật kinh doanh - Ngành Luật

7380101_01

100

A00, A01, D01, D96

24

Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế - Ngành Luật

7380101_02

50

A00, A01, D01, D96

25

Chuyên ngành Quản lý công - Ngành Quản lý công

7340403_01

50

A00, A01, D01, D07

 

 

Tổng (II)

1.550

 

 

 

Cộng (I) và (II)

5.000

 

- Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

- Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

- Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

- Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

- Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.

Nguyên tắc xét tuyển:

- Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành xét tuyển bằng nhau đối với các tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân (quy đổi trong trường hợp tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi tính hệ số) [theo Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành];

- Đối với từng ngành, chuyên ngành thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

- Nếu thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo;

- UEH chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) hay điểm thi bảo lưu năm trước của các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi KHTN, KHXH theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành.

Tiêu chí phụ trong xét tuyển:

Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Kết quả bài thi Toán, 2. Kết quả bài thi tiếng Anh, 3. Thứ tự nguyện vọng.

Xếp chuyên ngành:

Năm 2018, Trường tuyển sinh theo 2 nhóm, việc xếp Chuyên ngành được thực hiện như sau:

- Đối với thí sinh trúng tuyển nhóm I xét tuyển theo Ngành: Sau 02 học kỳ học khối kiến thức đại cương, sinh viên sẽ được xét vào một trong các Chuyên ngành thuộc Ngành trúng tuyển, căn cứ vào nguyện vọng, chỉ tiêu và kết quả học tập.

- Đối với thí sinh trúng tuyển nhóm II xét tuyển theo Chuyên ngành: thí sinh học đúng chuyên ngành trúng tuyển.

Chương trình Cử nhân chất lượng cao (CLC):

- Đối tượng: thí sinh trúng tuyển vào UEH thuộc 06 ngành trong nhóm I (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán).

- Phương thức xét tuyển: Thí sinh đăng ký học chương trình Cử nhân CLC tương ứng ngành/chuyên ngành trúng tuyển khi làm thủ tục nhập học. Trong trường hợp thí sinh có nguyện vọng học chương trình Cử nhân CLC thuộc ngành/chuyên ngành khác với ngành/chuyên ngành đã trúng tuyển, thì điểm xét tuyển (cùng tổ hợp xét tuyển) của thí sinh phải lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn của ngành/chuyên ngành mới theo nguyện vọng.

Năm 2018, chương trình chất lượng cao gồm 09 ngành/chuyên ngành: Quản trị(*), Kinh doanh quốc tế(*), Ngoại thương(*), Kinh doanh thương mại, Marketing, Tài chính(*), Ngân hàng(*), Kế toán doanh nghiệp(*), Kiểm toán.

(*) Ngành/Chuyên ngành có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Chương trình Cử nhân tài năng:

- Đối tượng: Thí sinh trúng tuyển vào UEH thuộc 06 ngành trong nhóm I (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán).

- Điều kiện: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.5; hoặc đạt yêu cầu kiểm tra tiếng Anh đầu vào do Viện đào tạo Quốc tế - UEH tổ chức.

- Phương thức xét tuyển: thí sinh trúng tuyển 06 ngành trên có nhu cầu học chương trình Cử nhân tài năng đăng ký khi làm thủ tục nhập học tại Trường. Trường sẽ xét chọn và thông báo danh sách đủ điều kiện học.

Năm 2018, chương trình Cử nhân tài năng đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh gồm có 05 chuyên ngành: Quản trị, Marketing, Kế toán, Tài chính, Kinh doanh quốc tế.

Tổ chức tuyển sinh:

Thời gian, hình thức nhận đăng ký xét tuyển, các điều kiện xét tuyển:

Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GDĐT.

Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia 2018, UEH sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành/chuyên ngành xét tuyển.

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi theo quy định của Bộ GDĐT.

Sau khi UEH công bố kết quả trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 về UEH bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại UEH.

Các mốc thời gian, địa điểm cụ thể được công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh của UEH: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

Chính sách ưu tiên về đối tượng, ưu tiên khu vực:

Chính sách ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực được quy định trong Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 (sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh).

Xét tuyển thẳng:

Các thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau đây được ưu tiên xét tuyển thẳng:

- Ưu tiên 1

+ Theo quy định tại các điểm a, b, c, e, g, h Khoản 2 Điều 7 tại Quy chế tuyển sinh.

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên, học 03 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc thiểu số nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Điều kiện nộp đơn xét tuyển thẳng vào trường: Kết quả học lực 3 năm THPT (lớp 10, 11, 12) đạt từ loại giỏi trở lên. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

- Ưu tiên 2: Đối tượng ưu tiên xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh:

Học sinh 03 năm liền học tại các trường THPT chuyên, năng khiếu thuộc trường đại học, tỉnh thành trên toàn quốc được liệt kê tại Phụ lục 1 kèm theo.

+ Tốt nghiệp THPT năm 2018;

+ Có hạnh kiểm tốt 03 năm THPT (lớp 10, 11, 12);

+ Kết quả học lực 03 năm THPT (lớp 10, 11, 12) đạt từ loại giỏi trở lên.

Học sinh xem hướng dẫn và thời gian xét tuyển thẳng tại Cổng thông tin tuyển sinh www.tuyensinh.ueh.edu.vn.

Số lượng xét tuyển thẳng:

Thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển thẳng (ưu tiên 2) được đăng ký 3 nguyện vọng, ghi theo thứ tự ưu tiên từ cao nhất đến thấp nhất (nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất), nếu thí sinh trúng tuyển 1 (một) nguyện vọng thì không xét đến các nguyện vọng tiếp theo.

Nguyên tắc xét tuyển:

- UEH thực hiện xét tuyển thẳng theo thứ tự ưu tiên 1, ưu tiên 2 (mục 2.8.2);

- Đối với diện ưu tiên 2:

+ Điểm xét tuyển là điểm trung bình học lực cả năm lớp 12;

+ Đối với từng ngành, chuyên ngành thí sinh được xét tuyển bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

+ Nếu thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo;

+ Trong trường hợp thí sinh trúng tuyển vượt chỉ tiêu, UEH sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Điểm trung bình học lực cả năm lớp 11; 2. Điểm trung bình học lực cả năm lớp 10; 3. Điểm trung bình môn Toán lớp 12; 4. Điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12.

Chỉ tiêu tối đa xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng cụ thể như sau:

Nhóm I:

TT

Ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu

1

Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất động sản

7310101

60

2

Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp

7340101

90

3

Ngành Kinh doanh quốc tế

7340120

75

4

Ngành Kinh doanh thương mại

7340121

30

5

Ngành Marketing

7340115

30

6

Ngành Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: Tài chính công, Thuế, Ngân hàng, Tài chính

7340201

113

7

Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán

7340301

120

 

 

Tổng (I)

518

Nhóm II:

TT

Chuyên ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu

1

Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng - Ngành Kinh tế

7310101_01

8

2

Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp - Ngành Kinh tế

7310101_02

8

3

Chuyên ngành Kinh tế chính trị - Ngành Kinh tế

7310101_03

8

4

Chuyên ngành Quản trị bệnh viện - Ngành Quản trị kinh doanh

7340101_01

15

5

Chuyên ngành Ngoại thương - Ngành Kinh doanh quốc tế

7340120_01

15

6

Chuyên ngành Quản trị lữ hành - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103_01

8

7

Chuyên ngành Quản trị khách sạn - Ngành Quản trị khách sạn

7810201_01

8

8

Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí - Ngành Quản trị khách sạn

7810201_02

8

9

Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh - Ngành Tài chính – Ngân hàng

7340201_01

8

10

Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương  - Ngành Tài chính - Ngân hàng

7340201_02

8

11

Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư - Ngành Tài chính - Ngân hàng

7340201_03

8

12

Chuyên ngành Thị trường chứng khoán - Ngành Tài chính - Ngân hàng

7340201_04

8

13

Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm - Ngành Tài chính - Ngân hàng

7340201_05

8

14

Chuyên ngành Đầu tư tài chính - Ngành Tài chính - Ngân hàng

7340201_06

8

15

Chuyên ngành Tài chính quốc tế - Ngành Tài chính - Ngân hàng

7340201_07

8

16

Chuyên ngành Toán tài chính - Ngành Toán kinh tế

7310108_01

8

17

Chuyên ngành Thống kê kinh doanh - Ngành Thống kê kinh tế

7310107_01

8

18

Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh - Ngành Hệ thống thông tin quản lý

7340405_01

8

19

Chuyên ngành Thương mại điện tử - Ngành Hệ thống thông tin quản lý

7340405_02

15

20

Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Ngành Hệ thống thông tin quản lý

7340405_03

8

21

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm - Ngành Kỹ thuật phần mềm

7480103_01

8

22

Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại - Ngành Ngôn ngữ Anh

7220201_01

23

23

Chuyên ngành Luật kinh doanh - Ngành Luật

7380101_01

15

24

Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế - Ngành Luật

7380101_02

8

25

Chuyên ngành Quản lý công - Ngành Quản lý công

7340403_01

8

 

 

Tổng (II)

243

 

 

(I) + (II)

761

Lệ phí xét tuyển:

Thí sinh nộp phiếu Đăng ký xét tuyển (ĐKXT) kèm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và lệ phí đăng ký xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Trong các đợt xét tuyển bổ sung (nếu có), thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của UEH.

Các nội dung khác:

Chính sách học bổng:

- Học bổng tuyển sinh: UEH dành 1.000.000.000 đồng cấp học bổng học kỳ đầu cho 100 thí sinh trúng tuyển đạt điểm cao và 500.000.000 đồng cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển có hoàn cảnh khó khăn.

- Học bổng khuyến khích học tập: Dành cho tất cả sinh viên thuộc Trường, học bổng khuyến khích học tập được xét căn cứ vào kết quả học tập mỗi học kỳ (từ học kỳ 2) của sinh viên, gồm có 2 mức học bổng toàn phần và học bổng bán phần.

- Học bổng hỗ trợ học tập: Dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách. Học bổng được xét mỗi kỳ cùng với học bổng khuyến khích học tập, gồm có 2 mức học bổng toàn phần và học bổng bán phần.

Chính sách miễn, giảm học phí:

Đối với các đối tượng chính sách: Trường thực hiệp cấp bù học phí chênh lệch giữa mức thu học phí và mức hỗ trợ từ ngân sách.

Chính sách tín dụng học tập (xem thông tin tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn/).

THỜI GIAN DỰ KIẾN TUYỂN SINH CÁC ĐỢT BỔ SUNG TRONG NĂM

* Tuyển sinh bổ sung đợt 1:

UEH chỉ thực hiện tuyển sinh bổ sung đợt 1 trong trường hợp tuyển sinh đợt chính thức còn chỉ tiêu, tuyển sinh bổ sung đợt 1 thực hiện với các tiêu chí như sau:

Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo quy định của Bộ GDĐT, có học lực 3 năm THPT đạt từ khá trở lên.

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh:

Thí sinh đạt yêu cầu hồ sơ, phải tham dự kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh do UEH tổ chức.

Nội dung kiểm tra liên quan đến trình độ năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT.

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học tại UEH (trong đợt chính thức), Hội đồng Tuyển sinh UEH xem xét, thông báo trên Cổng tuyển sinh: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

Nguyên tắc tuyển sinh:

Điểm xét tuyển là điểm kiểm tra năng lực tiếng Anh, UEH sẽ xét tuyển thí sinh có điểm từ cao cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm trung bình môn Toán năm học lớp 12 cao hơn cho đến đủ chỉ tiêu.

Tổ chức tuyển sinh: Thời gian, hình thức nhận đăng ký sơ tuyển, các điều kiện sơ tuyển:

Thời gian đăng ký xét tuyển, kiểm tra năng lực tiếng Anh: Do Hiệu trưởng quy định, phù hợp phương thức tổ chức đào tạo, khung kế hoạch thời gian năm học tại UEH và thông báo trên Cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.ueh.edu.vn (dự kiến ngày 22/8/2018).

Lệ phí xét tuyển:

Thí sinh nộp lệ phí theo quy định của Bộ GDĐT và của UEH, thông báo trên Cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.ueh.edu.vn.

LIÊN HỆ

Phòng Quản lý Đào tạo - Công tác sinh viên

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 230 082, Ext 121, 122, 123

Hotline: 0902 230 082; 0941 230 082

Website: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

E-mail: tuyensinh.ueh.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/DHKT.UEH/

 

 

 

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết