Chuyên ngành: Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp

04/11/2015

 

 

Ngành: Kinh tế

Chuyên ngành: Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại học

 

 

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết