Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

05/03/2018

Ngành: Kỹ thuật phần mềm

Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết