Danh sách thí sinh trúng tuyển khóa K2018 LTTC/Vĩnh Long 1

12/01/2018

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2018 LTTC/Vĩnh Long 1

(Ký hiệu khóa: K2017 LTTC/Vĩnh Long 4 chuyển thành K2018 LTTC/Vĩnh Long 1)

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

STT MHS Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Chuyên ngành
1 12051 Nguyễn Thị Nhung 09/4/1986 Vĩnh Long Nữ KTDN
2 12052 Đinh Thị Hồng Như 02/10/1986 Vĩnh Long Nữ KTDN
3 12053 Nguyễn Võ Phương Linh 09/3/1985 Đồng Tháp Nữ KTDN
4 12054 Nguyễn Thị Thanh Kiều 15/12/1988 Đồng Tháp Nữ KTDN
5 12055 Nguyễn Văn 17/02/1978 Cửu Long Nam KTDN
6 12056 Ngô Thị Yến Phương 29/01/1990 Đồng Tháp Nữ KTDN
7 12057 Nguyễn Thị Thuận 19/4/1994 Loan Mỹ Nữ KTDN
8 12058 Nguyễn Thị Hồng Oanh 03/9/1996 Mang Thít Nữ KTDN
9 12059 Trần Thị Hiệp 27/8/1982 Đồng Tháp Nữ KTDN
10 12060 Ngô Phước Khang 12/11/1991 Đồng Tháp Nam KTDN
11 12061 Huỳnh Đức Trọng 20/6/1995 Đồng Tháp Nam KTDN
12 12062 Đỗ Thị Hồng Ngọc 05/7/1974 TP.HCM Nữ KTDN
13 12064 Phạm Thị Như Sen 21/01/1981 Vĩnh Long Nữ KTDN
14 12065 Trần Kim Đoan 10/4/1983 Vĩnh Long Nữ KTDN
15 12066 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10/9/1987 Cửu Long Nữ KTDN
16 12067 Nguyễn Minh Khoa 17/6/1987 Đồng Tháp Nam KTDN
17 12069 Trần Thị Ánh Ngọc 24/8/1986 Thái Bình Nữ KTDN
18 12070 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 15/7/1992 Vĩnh Long Nữ KTDN
19 12071 Thiệu Ngọc Đoan Trang 31/10/1975 Vĩnh Long Nữ KTDN
20 12074 Lê Diễm Thúy 26/02/1983 Tam Bình Nữ KTDN
21 12075 Dương Văn Hoàng 18/4/1980 Vĩnh Long Nam KTDN
22 12076 Nguyễn Thúy An 30/4/1987 Vĩnh Long Nữ KTDN
23 12077 Khưu Thị Ngọc Hương 15/6/1979 Vĩnh Long Nữ KTDN
24 12078 Ngụy Mỹ 10/03/1978 Vĩnh Long Nữ KTDN
25 12079 Phạm Trần Mỹ Khanh 20/6/1987 Vĩnh Long Nữ KTDN

 

 

Đối tác liên kết