Danh sách thí sinh trúng tuyển khóa K2018 LTCĐ/Vĩnh Long 1

12/01/2018

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2018 LTCĐ/Vĩnh Long 1

(Ký hiệu khóa: K2017 LTCĐ/Vĩnh Long 4 chuyển thành K2018 LTCĐ/Vĩnh Long 1)

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

STT MHS Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Chuyên ngành
1 1051 Trần Hoàng Ngọc Trân 31/10/1996 Vĩnh Long Nữ KTDN
2 1053 Võ Thị Kim Ngân 02/5/1996 Vĩnh Long Nữ KTDN
3 1054 Lương Phượng Minh 18/9/1993 Vĩnh Long Nữ KTDN
4 1055 Huỳnh Thị Ngọc Như 20/11/1983 Tân Long Hội Nữ KTDN
5 1056 Nguyễn Chí Thành 01/5/1992 Bến Tre Nam KTDN
6 1057 Nguyễn Thị Phương Huỳnh 09/11/1996 Vĩnh Long Nữ KTDN
7 1058 Nguyễn Thị Kim Phụng 17/10/1996 Vĩnh Long Nữ KTDN
8 1060 Huỳnh Anh Kiệt 18/8/1996 Vĩnh Long Nam KTDN
9 1061 Phạm Thị Kim Khánh 03/02/1990 Trà Vinh Nữ KTDN
10 1062 Lý Trọng Nghĩa 10/01/1991 Cửu Long Nam KTDN
11 1063 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/4/1993 Vĩnh Long Nữ KTDN
12 1064 Trần Thị Mai 13/4/1995 Vĩnh Long Nữ KTDN
13 1065 Từ Thị Kim Thúy 24/01/1992 Tiền Giang Nữ KTDN
14 1066 Nguyễn Phạm Thanh Tuyền 29/01/1990 Cửu Long Nữ KTDN
15 1067 Võ Thị Cẩm Vân 1993 Đồng Tháp Nữ KTDN
16 1068 Lê Trần Kiều My 24/10/1995 Vĩnh Long Nữ KTDN
17 1069 Lê Nhựt Linh 22/02/1995 Vĩnh Long Nam KTDN
18 1070 Bùi Thị Mỹ Hạnh 10/10/1984 Vĩnh Long Nữ KTDN
19 1071 Nguyễn Lâm Hồng Ngọc 08/11/1991 Cửu Long Nữ KTDN
20 1072 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 25/6/1994 Tiền Giang Nữ KTDN
21 1073 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15/8/1995 Vũng Liêm Nữ KTDN
22 1074 Nguyễn Thị Thủy Tiên 25/6/1996 Vĩnh Long Nữ KTDN
23 1075 Nguyễn Hồng Phượng 05/11/1988 Hòa Nghĩa Nữ KTDN
24 1076 Lạc Lê Tuấn Anh 03/01/1995 Đồng Tháp Nam KTDN
25 1077 Nguyễn Thị Thu Hương 06/01/1991 Thái Bình Nữ KTDN
26 1078 Nguyễn Thị Thu 13/7/1977 Vĩnh Long Nữ KTDN
27 1079 Phan Thụy Hồng Phúc 30/12/1996 Trung Nghĩa Nữ KTDN
28 1080 Lê Thị Bích Phượng 07/12/1988 Cửu Long Nữ KTDN
29 1081 Lê Thị Giúp 21/7/1991 Tiền Giang Nữ KTDN
30 1082 Trần Thanh Bảo 04/5/1990 Cửu Long Nam KTDN
31 1083 Phạm Thị Diễm My 19/6/1996 Đồng Tháp Nữ KTDN
32 1084 Lê Như Ngọc 28/10/1993 Đồng Tháp Nữ KTDN
33 1085 Nguyễn Thị Diểm Chi 02/3/1993 Vĩnh Long Nữ KTDN
34 1088 Lê Thị Ngọc Hân 04/5/1996 Vĩnh Long Nữ KTDN
35 1089 Phạm Ngọc 01/01/1986 Vĩnh Long Nữ KTDN
36 1090 Trương Thị Ngọc Trâm 28/4/1996 Vĩnh Long Nữ KTDN
37 1091 Lý Ái Mỹ 18/4/1982 TP.HCM Nữ KTDN
38 1092 Trần Trí Hoài Nam 02/9/1992 Vĩnh Long Nam KTDN
39 1093 Phan Thị Thùy Dương 01/11/1986 Vĩnh Long Nữ KTDN
40 1094 Châu Kim Tuyến 10/7/1996 Đồng Tháp Nữ KTDN
41 1095 Võ Anh Quốc 15/11/1989 Vĩnh Long Nam KTDN
42 1096 Mai Thị Yến Nhi 11/01/1989 Trung Hiếu Nữ KTDN
43 1097 Lê Trần Thảo Vy 06/12/1993 Tiền Giang Nữ KTDN
44 1098 Nguyễn Thanh Nga 11/10/1990 Cửu Long Nữ KTDN
45 1099 Trần Hoàng Dung 06/01/1990 Tiền Giang Nữ KTDN
46 1903 Trần Thị Nguyệt Ánh 18/11/1994 Vĩnh Long Nữ KTDN
47 1912 Trần Xuân Thụy 08/4/1993 Vĩnh Long Nữ KTDN
48 1922 Nguyễn Phương Thanh Trúc 20/7/1996 Vĩnh Long Nữ KTDN

 

 

Đối tác liên kết