Thông báo V/v một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh các khóa ĐH VLVH K2018 TP2; K2018 VB2/TP2; K2018 LTCĐ/TP2 và K2018 LTTC/TP2, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

11/12/2017

Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt 2 năm 2018, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh Khóa K2018 TP2; K2018 VB2/TP2; K2018 LTCĐ/TP2 và K2018 LTTC/TP2 những vấn đề liên quan như sau:

1. Trường quyết định mở các lớp:

- K2018 TP2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Luật Kinh doanh;

- K2018 LTCĐ/TP2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Ngoại thương;

- K2018 LTTC/TP2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp.

2. Thí sinh đăng ký vào các chuyên ngành chưa mở lớp sẽ được chuyển hồ sơ sang đợt xét tuyển tháng 6 năm 2018 (Khóa K2018 TP3; K2018 VB2/TP3; K2018 LTCĐ/TP3 và K2018 LTTC/TP3):

Ÿ Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 02/7/2018;

Ÿ Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 7/2018;

Ÿ Thí sinh xem thông báo tuyển sinh tại website: http://taichuc.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 19/3/2018.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các thí sinh được biết. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438.

Trân trọng.

 

Đối tác liên kết