Thông báo V/v một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh các khóa ĐH VLVH K2019 TP3; K2019 VB2/TP3; K2019 LTCĐ/TP3 và K2019 LTTC/TP3, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

11/12/2017

Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt xét tuyển tháng 6 năm 2019, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh khóa K2019 TP3; K2019 VB2/TP3; K2019 LTCĐ/TP3 và K2019 LTTC/TP3 những vấn đề liên quan như sau:

1. Trường quyết định mở các lớp:

  • K2019 TP3 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế, Quản trị;
  • K2019 VB2/TP3 chuyên ngành: Quản trị;
  • K2019 LTCĐ/TP3 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Tài chính, Ngoại thương;
  • K2019 LTTC/TP3 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị.

2. Thí sinh đăng ký vào các chuyên ngành chưa mở lớp sẽ được chuyển hồ sơ sang đợt xét tuyển tháng 9 năm 2019 (khóa K2019 TP4; K2019 VB2/TP4; K2019 LTCĐ/TP4 và K2019 LTTC/TP4):

  • Dự kiến thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/8/2019;
  • Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 17/9/2019;
  • Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 10/2019;
  • Thí sinh xem thông báo tuyển sinh tại website: http://taichuc.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 08/7/2019.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các thí sinh được biết. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438.

Trân trọng.

 

 

Đối tác liên kết