Chuyên ngành: Quản trị du thuyền

15/02/2017

Ngành: Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

Chuyên ngành: Quản trị du thuyền

Trình độ đào tạo: Đại học

  Chương trình trang bị cả về lý thuyết và năng lực thực hành để thích nghi với môi trường làm việc đặc biệt trên du thuyền như một khu nghỉ mát nổi lưu động mang cả tính chất của du lịch lữ hành và lưu trú. Sau khi hoàn tất chương trình cử nhân, sinh viên có thể vận dụng các phương pháp giải quyết vấn đề để phân tích, đánh giá và chẩn đoán một hoạt động kinh doanh nhằm tìm ra các chỉ số hiệu quả của nó cũng như các khả năng cao nhất mà nó có thể đạt được; phác thảo mô hình quản lý lý tưởng cho một hoạt động kinh doanh; xác định các phẩm chất quản lý cần có đối với các vị trí then chốt có liên quan đến việc vận hành các tác nghiệp cụ thể trong hệ thống hoạt động của cơ sở kinh doanh du thuyền.
  Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí từ cơ bản đến quản lý cao cấp trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du thuyền tại Việt Nam hay nước ngoài; tư vấn đầu tư, cung cấp dịch vụ du thuyền và vận chuyển hành khách bằng du thuyền; khởi nghiệp của riêng mình trong lĩnh vực dịch vụ du thuyền.

 

Đối tác liên kết