Chuyên ngành: Quản trị khởi nghiệp

15/02/2017

Ngành: Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành: Quản trị khởi nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị khởi nghiệp được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.
Chương trình trang bị kiến thức toàn diện về quản trị khởi nghiệp, đào tạo sinh viên có chuyên môn, năng lực và kỹ năng khởi sự, quản trị và phát triển các dự án kinh doanh; phát triển tư duy, tinh thần khởi nghiệp kinh doanh, năng lực nhận dạng và phát triển cơ hội kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại mới.
Sinh viên tốt nghiệp có năng lực đảm nhiệm các vị trí chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập mới, người vận hành đơn vị kinh doanh theo hình thức nhượng quyền kinh doanh, nhà đầu tư mạo hiểm cho các dự án kinh doanh, nhà kinh doanh nội bộ hay người khởi xướng kinh doanh tại các công ty, nhà tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. và chuyên viên điều phối các chương trình khởi nghiệp kinh doanh của Nhà nước.

 

Đối tác liên kết