Chuyên ngành: Quản trị khởi nghiệp

15/02/2017

Ngành: Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành: Quản trị khởi nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại học

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết