TP. Hồ Chí Minh

01/11/2017

Image result for check image Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ đại học Vừa làm vừa học, mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (ký hiệu: K2018 LTTC/CĐKT3)

Image result for check image Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ đại học Vừa làm vừa học, mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (ký hiệu: K2018 LTTC/KTĐN3)

Image result for check image Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ đại học Vừa làm vừa học, mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (ký hiệu: K2018 LTCĐ/CĐKT3)

Image result for check image Thông báo tuyển sinh khóa đại học Vừa làm vừa học, mở tại Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh (ký hiệu: K2018 LTĐLĐTP2)

Image result for check image Thông báo tuyển sinh khóa liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học Vừa làm vừa học, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (ký hiệu: K2018 LTCĐ/TP4)

Image result for check image Thông báo tuyển sinh khóa liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học Vừa làm vừa học, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (ký hiệu: K2018 LTTC/TP4)

Image result for check image Thông báo tuyển sinh khóa ĐH VLVH K2018 TP4 mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Image result for check image Thông báo tuyển sinh khóa ĐH VLVH K2018 VB2/TP4 mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Đối tác liên kết