Văn bằng 2 Vừa làm vừa học

01/11/2017
  • Thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học Khóa K2017 TP4, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  • Thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học Khóa K2017 VB2/CĐBK Đà Nẵng 4, mở tại Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng
  • Thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học Khóa K2017 VB2/Phú Yên 4, mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên
  • Thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học Khóa K2018 VB2/Ninh Thuận 1, mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận 
  • Thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học Khóa K2017 VB2/Vũng Tàu 4, mở tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Thành
  • Thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học Khóa K2017 VB2/Vũng Tàu 4 (CN: Tiếng Anh thương mại), mở tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Thành
  • Thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học Khóa K2017 VB2/CĐCĐ Vĩnh Long 4, mở tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
  • Thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học Khóa K2017 VB2/Quảng Nam 4, mở tại Trường Cao đẳng Tâm Trí
  • Thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học Khóa K2017 VB2/Cà Mau 4, mở tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Thông báo tuyển sinh tại các địa bàn

Thông báo tuyển sinh tại:

 

Danh sách trúng tuyển và nhập học

 

 

Thông báo liên quan

 

-->

 

Đối tác liên kết