Chuyên ngành: Bất động sản

08/10/2015

 

 

Ngành: Kinh tế

Chuyên ngành: Bất động sản

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Bất động sản được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình trang bị nền tảng kiến thức đa dạng phù hợp với ngành bất động sản Việt Nam và có thể liên thông với các chương trình đào tạo ở các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Chương trình liên kết giữa các yếu tố không gian quy hoạch với các thuộc tính tài chính của bất động sản.

Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành chuyên viên môi giới bất động sản, chuyên viên thẩm định giá bất động sản, nhà quản lý và phát triển bất động sản, nhà đầu tư bất động sản trong các công ty kinh doanh và đầu tư bất động sản, công ty thẩm định giá, hoặc trong các tổ chức khu vực công như sở quy hoạch, sở xây dựng, sở tài nguyên…

 

 

Đối tác liên kết