Danh sách trúng tuyển & nhập học K2017 Đồng Tháp 3

06/10/2017

Số GBNH

Họ và

tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

MHS

VB1-601

Phạm Thị Thúy

An

27/12/1991

Nữ

Đồng Tháp

1017

DTVB120173601

VB1-602

Nguyễn Thị Kim

Anh

18/6/1993

Nữ

Đồng Tháp

1044

DTVB120173602

VB1-603

Bùi Thị Hồng

Ân

23/8/1989

Nữ

Đồng Tháp

1001

DTVB120173603

VB1-604

Phạm Thị Ngọc

Dung

16/3/1994

Nữ

Đồng Tháp

1020

DTVB120173604

VB1-605

Nguyễn Hoàng

Duy

20/4/1979

Nam

Đồng Tháp

1029

DTVB120173605

VB1-606

Lê Thị Thùy

Dương

17/8/1978

Nữ

Đồng Tháp

1026

DTVB120173606

VB1-607

Võ Lâm Thùy

Dương

16/12/1993

Nữ

Cần Thơ

1012

DTVB120173607

VB1-608

Trần  Hải

Đăng

19/9/1986

Nam

Đồng Tháp

1030

DTVB120173608

VB1-609

Trầm Kim

Định

03/3/1996

Nữ

Đồng Tháp

1006

DTVB120173609

VB1-610

Nguyễn Thị Ngọc

Em

28/7/1986

Nữ

An Giang

1028

DTVB120173610

VB1-611

Đoàn Thị Mỹ

Hạnh

24/4/1988

Nữ

Đồng Tháp

1008

DTVB120173611

VB1-612

Nguyễn Thị Kiều

Hạnh

01/8/1982

Nữ

Đồng Tháp

1025

DTVB120173612

VB1-613

Phan Long

Hồ

10/10/1988

Nam

An Giang

1034

DTVB120173613

VB1-614

Đoàn Trung

Kiên

26/9/1992

Nam

Đồng Tháp

1007

DTVB120173614

VB1-615

Nguyễn Thị Phương

Liên

11/11/1988

Nữ

Đồng Tháp

1018

DTVB120173615

VB1-616

Trương Thị Phượng

Liên

24/10/1988

Nữ

An Giang

1036

DTVB120173616

VB1-617

Huỳnh Thị Mỹ

Linh

13/6/1997

Nữ

Đồng Tháp

1010

DTVB120173617

VB1-618

Lê Vũ

Linh

16/10/1992

Nam

Đồng Tháp

1041

DTVB120173618

VB1-619

Nguyễn Tấn

Lực

03/9/1981

Nam

Đồng Tháp

1045

DTVB120173619

VB1-620

Huỳnh Vũ Xuân

Mai

19/10/1989

Nữ

Đồng Tháp

1043

DTVB120173620

VB1-621

Phan Việt

Nữ

15/6/1991

Nữ

Đồng Tháp

1023

DTVB120173621

VB1-622

Nguyễn Thị Kim

Ngân

08/6/1983

Nữ

Đồng Tháp

1031

DTVB120173622

VB1-623

Võ Thị Kim

Ngân

25/3/1996

Nữ

An Giang

1015

DTVB120173623

VB1-624

Lê Thanh

Ngọc

09/9/1967

Nam

Đồng Tháp

1033

DTVB120173624

VB1-625

Mai Nguyễn Thảo

Nguyên

01/1/1992

Nữ

Đồng Tháp

1016

DTVB120173625

VB1-626

Hồ Thị Kim

Oanh

14/4/1986

Nữ

An Giang

1040

DTVB120173626

VB1-627

Lê Xuân

Phúc

10/8/1988

Nam

Đồng Tháp

1013

DTVB120173627

VB1-628

Ngô Thị Tuyết

Phương

23/4/1989

Nữ

An Giang

1005

DTVB120173628

VB1-629

Tân Triệu

Quang

11/9/1985

Nam

Đồng Tháp

1024

DTVB120173629

VB1-630

Nguyễn Hoàng

Quân

21/8/1986

Nam

Đồng Tháp

1038

DTVB120173630

VB1-631

Hồ Minh

Tâm

00/0/1987

Nam

Đồng Tháp

1039

DTVB120173631

VB1-632

Châu Thị Minh

Tuyền

03/12/1993

Nữ

Đồng Tháp

1035

DTVB120173632

VB1-633

Huỳnh Minh

Tuyển

29/3/1994

Nam

Kiên Giang

1022

DTVB120173633

VB1-634

Nguyễn Phương

Thanh

07/3/1993

Nữ

Đồng Tháp

1011

DTVB120173634

VB1-635

Nguyễn Văn

Thảo

01/1/1991

Nam

Đồng Tháp

1004

DTVB120173635

VB1-636

Trương Ngọc

Thắng

10/10/1988

Nam

Đồng Tháp

1019

DTVB120173636

VB1-637

Trịnh Thị Huyền

Trâm

00/0/1998

Nữ

Đồng Tháp

1037

DTVB120173637

VB1-638

Trần Ngọc

Trân

18/12/1996

Nữ

Đồng Tháp

1027

DTVB120173638

VB1-639

Trần Thanh

Trúc

02/2/1991

Nữ

Đồng Tháp

1009

DTVB120173639

VB1-640

Phạm Minh

Trung

05/7/1989

Nam

Đồng Tháp

1003

DTVB120173640

VB1-641

Đặng Vũ

Trường

16/10/1993

Nam

Đồng Tháp

1032

DTVB120173641

VB1-642

Lê Thoại

09/3/1993

Nam

Đồng Tháp

1002

DTVB120173642

VB1-643

Quảng Thị Đông

Xuân

15/12/1977

Nữ

Đồng Tháp

1021

DTVB120173643

VB1-644

Đào Kỳ

Anh

29/4/2995

Nam

Đồng Tháp

1046

DTVB120173644

VB1-645

Lê Thị Trúc

Linh

04/12/1990

Nữ

Đồng Tháp

1048

DTVB120173645

VB1-646

Nguyễn Thị Bích

Ngân

10/5/1988

Nữ

Đồng Tháp

1047

DTVB120173646

VB1-647

Nguyễn Văn

Trí

00/0/1988

Nam

Đồng Tháp

1042

DTVB120173647

VB1-648

Trương Thị Thanh

Hương

03/8/1995

Nữ

Đồng Tháp

1049

DTVB120173648

 

 

VIDEO

 

Đối tác liên kết