Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng đã nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017

24/07/2017

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng đã nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017:

TT

Họ tên

Tên

Ngày sinh

Số báo danh Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Mã ngành

1

Nguyễn Lâm Hồng An

An

26/07/99

58002206

52NHOM1

2

Nguyễn Quang Anh

Anh

16/01/99

12001584

52NHOM1

3

Phạm Quỳnh Anh

Anh

07/10/99

48004713

52NHOM1

4

Ngô Hoàng Anh

Anh

14/03/99

48004703

52NHOM1

5

Diệp Quế Anh

Anh

18/08/99

60000008

52NHOM1

6

Trần Lan Anh

Anh

24/01/99

58002210

52NHOM1

7

Lê Bá Quang Anh

Anh

16/07/99

33003000

52NHOM1

8

Lê Hồng Anh

Anh

27/02/99

32002135

52NHOM1

9

Bùi Quỳnh Anh

Anh

20/05/99

50004384

52NHOM1

10

Nguyễn Thị Quế Anh

Anh

03/06/99

49003670

52NHOM1

11

Phạm Nguyễn Vân Anh

Anh

06/03/99

49003673

52NHOM1

12

Hà Phương Anh

Anh

12/06/99

50004387

52NHOM1

13

Trần Đào Kim Anh

Anh

06/09/99

42010177

52NHOM1

14

Lê Phan Quế Anh

Anh

18/02/99

58002207

52NHOM1

15

Lâm Quốc Bảo

Bảo

05/11/99

54001808

52NHOM1

16

Lê Bảo Châu

Châu

17/04/99

54001820

52380101

17

Nguyễn Hoàng Minh Châu

Châu

17/05/99

34003763

52NHOM1

18

Hồ Bảo Châu

Châu

01/01/99

51000758

52NHOM1

19

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

Chi

11/06/99

34009444

52NHOM1

20

Nguyễn Thanh Chương

Chương

22/04/99

34009450

52NHOM1

21

Lê Minh Đăng

Đăng

03/06/99

35005587

52NHOM1

22

Nguyễn Sĩ  Trường Đạt

Đạt

01/12/99

02002191

52NHOM1

23

Trần Tiến Đạt

Đạt

07/06/99

42010266

52NHOM1

24

Nguyễn Tấn Đạt

Đạt

30/04/99

53006223

52NHOM1

25

Nguyễn Thị Diệp

Diệp

25/09/99

48024558

52NHOM1

26

Nguyễn Kỳ Cảnh Đức

Đức

16/01/99

46000144

52NHOM1

27

Lê Thị Mỹ Dung

Dung

20/12/99

49003694

52NHOM1

28

Nguyễn Hiệp Ngọc Dung

Dung

03/11/99

39008303

52NHOM1

29

Bùi Đức Duy

Duy

11/05/99

49003698

52NHOM1

30

Nguyễn Khánh Duyên

Duyên

02/09/99

34003782

52NHOM1

31

Ngô Thị Mỹ Duyên

Duyên

08/01/99

34009470

52NHOM1

32

Nguyễn Trúc Giang

Giang

24/05/99

44000314

52NHOM1

33

Hoàng Châu Giang

Giang

28/08/99

32001749

52NHOM1

34

Trần Hương Giang

Giang

30/06/99

01013211

52NHOM1

35

Trịnh Thị Quỳnh Giang

Giang

27/12/99

47001734

52NHOM1

36

Đào Thị Việt Hà

21/08/99

39006949

52NHOM1

37

Dương Thị Khánh Hạ

Hạ

01/04/99

34009491

52NHOM1

38

Huỳnh Thị Khánh Hân

Hân

24/05/99

57000555

52NHOM1

39

Trần Bảo Hân

Hân

11/07/99

60000524

52NHOM1

40

Nguyễn Yến Hân

Hân

11/08/99

02011207

52NHOM1

41

Nguyễn Hoài Thu Hằng

Hằng

20/10/99

04000533

52NHOM1

42

Phan Thị Thúy Hằng

Hằng

03/06/99

35004017

52NHOM1

43

Nguyễn Lưu Mỹ Hạnh

Hạnh

05/01/99

50003914

52NHOM1

44

Nguyễn Trần Bích Hạnh

Hạnh

20/04/99

39008386

52NHOM1

45

Phan Thị Ngọc Hậu

Hậu

24/11/99

52000668

52NHOM1

46

Nguyễn Thị Bích Hậu

Hậu

08/06/99

45000169

52NHOM1

47

Bùi Phan Ngọc Hiền

Hiền

08/09/99

35004037

52NHOM1

48

Trần Ngọc Hiền

Hiền

30/10/99

56009341

52NHOM1

49

Nguyễn Diệp Thảo Hiếu

Hiếu

15/08/98

35004065

52NHOM1

50

Trần Minh Hiếu

Hiếu

08/02/99

50003942

52NHOM1

51

Lương Thị Trúc Hồ

Hồ

13/05/99

39008460

52NHOM1

52

Tăng Mỹ Hoa

Hoa

20/05/99

64004843

52NHOM1

53

Nguyễn Thị Thu Hoài

Hoài

01/01/99

36000097

52NHOM1

54

Võ Thị Minh Hoài

Hoài

22/04/99

36000099

52NHOM1

55

Nguyễn Thị Lan Hương

Hương

11/11/99

32002336

52NHOM1

56

Phạm Thị Bích Huy

Huy

21/09/99

34003825

52NHOM1

57

Nguyễn Trọng Đăng Huy

Huy

29/01/99

38000801

52NHOM1

58

Ngô Bảo Huy

Huy

07/01/99

50004529

52NHOM1

59

Đào Thị Mỹ Huyền

Huyền

09/01/99

52000744

52NHOM1

60

Lê Minh Kha

Kha

11/11/99

50003977

52NHOM1

61

Lê Ngọc Khánh

Khánh

09/09/99

32002346

52NHOM1

62

Quách Như Khoa

Khoa

20/11/99

60000202

52NHOM1

63

Trần Minh Khôi

Khôi

12/11/99

50004566

52NHOM1

64

Nguyễn Trần Phương Lam

Lam

13/05/99

58002304

52NHOM1

65

Đỗ Phạm Nghi Lâm

Lâm

03/02/99

02008145

52NHOM1

66

Nguyễn Lê Thảo Lâm

Lâm

06/05/99

53006334

52NHOM1

67

Nguyễn Lê Tuyết Lan

Lan

20/11/99

35004233

52NHOM1

68

Nguyễn Thị Trúc Lành

Lành

15/11/99

39001301

52NHOM1

69

Phan Thị Tú Lệ

Lệ

09/07/99

49003798

52220201

70

Phan Khánh Liên

Liên

28/07/99

33003376

52NHOM1

71

Nguyễn Ngọc Liên

Liên

04/10/99

56009436

52NHOM1

72

Vy Kim Liên

Liên

12/02/99

60000219

52NHOM1

73

Phạm Khánh Linh

Linh

21/07/99

02002333

52NHOM1

74

Phan Thị Yến Linh

Linh

24/08/99

51000913

52NHOM1

75

Nguyễn Khánh Linh

Linh

17/10/99

50004591

52NHOM1

76

Nguyễn Phương Linh

Linh

01/03/99

41005409

52NHOM1

77

Đinh Phan Nhật Linh

Linh

05/07/99

31009486

52NHOM1

78

Nguyễn Lâm Mỹ Linh

Linh

20/01/99

35004255

52NHOM1

79

Võ Thị Mỹ Linh

Linh

06/10/99

50004597

52NHOM1

80

Uông Phan Ái Linh

Linh

14/05/99

58002314

52NHOM1

81

Lương Kỷ Linh

Linh

10/06/99

02008151

52NHOM1

82

Đặng Phương Thùy Linh

Linh

14/11/99

33003378

52NHOM1

83

Lương Thị Kiều Loan

Loan

09/01/99

50004599

52NHOM1

84

Trần Cẩm Ly

Ly

27/11/99

39008617

52380101

85

Đinh Thị Khánh Ly

Ly

06/04/99

35004295

52NHOM1

86

Trần Thị Ngọc Mai

Mai

30/11/99

42010450

52NHOM1

87

Bùi Thị Xuân Mai

Mai

17/11/99

02010935

52NHOM1

88

Nguyễn Hoàng Gia Mẫn

Mẫn

23/08/99

50004607

52NHOM1

89

Trần Công Minh

Minh

19/09/99

02008204

52NHOM1

90

Nguyễn Võ Xuân Minh

Minh

17/02/99

50004614

52NHOM1

91

Văn Nữ Nguyệt Minh

Minh

27/07/99

39007373

52NHOM1

92

Nguyễn Thị Trà My

My

28/03/99

31009550

52NHOM1

93

Trần Cát Hải My

My

15/07/99

02008209

52NHOM1

94

Hoàng Thị Huyền My

My

15/10/99

03002336

52NHOM1

95

Phạm Minh Đại Nam

Nam

02/04/99

57000660

52NHOM1

96

Trần Thị Hằng Nga

Nga

21/09/99

63000243

52NHOM1

97

Ngô Việt Nga

Nga

05/01/99

33003492

52NHOM1

98

Trần Phượng Xuân Ngân

Ngân

23/04/99

56009498

52NHOM1

99

Lý Lâm Ngân

Ngân

17/11/99

64004944

52NHOM1

100

Lý Thanh Ngân

Ngân

17/09/99

46000369

52NHOM1

101

Nguyễn Huỳnh Kim Ngân

Ngân

03/06/99

56009490

52NHOM1

102

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Ngân

17/09/99

39001335

52340101_01

103

Nguyễn Thục Nghi

Nghi

28/04/99

35004997

52NHOM1

104

Phan Sỹ Lê Nghĩa

Nghĩa

29/08/99

02002397

52NHOM1

105

Nguyễn Đức Bảo Ngọc

Ngọc

04/10/99

56009511

52NHOM1

106

Trần Kim Ngọc

Ngọc

06/02/99

39007436

52NHOM1

107

Nguyễn Bảo Ngọc

Ngọc

31/10/99

31009580

52NHOM1

108

Lai Mỹ Ngọc

Ngọc

08/03/99

02008237

52NHOM1

109

Ngô Thị Bảo Ngọc

Ngọc

20/05/99

30004950

52NHOM1

110

Đoàn Thảo Nguyên

Nguyên

17/01/99

46000405

52NHOM1

111

Huỳnh Châu Nguyên

Nguyên

09/12/99

36000198

52NHOM1

112

Nguyễn Châu Nguyên

Nguyên

22/04/99

41005673

52NHOM1

113

Phan Ngọc Giang Nguyên

Nguyên

01/05/99

39007450

52NHOM1

114

Huỳnh Minh Nguyệt

Nguyệt

26/04/99

35004381

52NHOM1

115

Nguyễn Hữu Nhân

Nhân

10/08/99

51000983

52NHOM1

116

Nguyễn Hoàng Ngọc Nhi

Nhi

13/02/99

46001273

52NHOM1

117

Trương Yến Nhi

Nhi

02/01/99

50004691

52NHOM1

118

Phan Ngọc Quỳnh Nhi

Nhi

24/07/99

41007476

52NHOM1

119

Phạm Huỳnh Như

Như

20/04/99

51001008

52340101_01

120

Phạm Huỳnh Trúc Như

Như

07/06/99

60000991

52NHOM1

121

Lê Bảo Như

Như

02/01/99

56009554

52NHOM1

122

Nguyễn Ý Như

Như

24/09/99

49008109

52NHOM1

123

Nguyễn Quỳnh Như

Như

22/12/99

35005056

52NHOM1

124

Trần Huỳnh Như

Như

20/06/99

60000363

52NHOM1

125

Cao Thọ Huỳnh Như

Như

29/06/99

51006056

52NHOM1

126

Bùi Trần Huỳnh Như

Như

25/06/99

50004701

52NHOM1

127

Lưu Lê Quỳnh Như

Như

29/10/99

02002443

52NHOM1

128

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nhung

09/07/99

46000470

52NHOM1

129

Lê Thị Hồng Nhung

Nhung

05/11/99

39007503

52NHOM1

130

Phong Thoại Phấn

Phấn

19/05/99

36000227

52NHOM1

131

Bùi Tấn Phát

Phát

23/12/99

46000496

52NHOM1

132

Văn Hải Phong

Phong

04/10/99

49003884

52NHOM1

133

Mai Chấn Phong

Phong

02/06/99

46000505

52NHOM1

134

Nguyễn Minh Phúc

Phúc

05/09/99

57000735

52NHOM1

135

Nguyễn Anh Phụng

Phụng

29/05/99

46001333

52NHOM1

136

Trương Nguyễn Ánh Phương

Phương

18/09/99

39007617

52NHOM1

137

Bùi Thu Phương

Phương

14/09/99

52000962

52NHOM1

138

Bùi Thị Thanh Phương

Phương

31/10/99

36000234

52NHOM1

139

Vũ Minh Quân

Quân

29/07/99

44001101

52NHOM1

140

Lê Thị Quyên

Quyên

08/08/99

45000494

52NHOM1

141

Mai Phạm Phương Quyên

Quyên

09/06/99

02008320

52NHOM1

142

Trần Ngọc Ái Quyên

Quyên

24/08/99

53006505

52NHOM1

143

Nguyễn Ngọc Thanh Quyên

Quyên

05/07/99

51006102

52NHOM1

144

Lê Quỳnh Thảo Quyên

Quyên

15/07/99

41005924

52380101

145

Nguyễn Phương Quỳnh

Quỳnh

16/06/99

53006508

52NHOM1

146

Dương Thị Diễm Quỳnh

Quỳnh

21/04/99

51001058

52NHOM1

147

Nguyễn Thúy Quỳnh

Quỳnh

22/01/99

39007686

52NHOM1

148

Vương Thúy Quỳnh

Quỳnh

16/05/99

59000689

52NHOM1

149

Trần Duy Tân

Tân

02/02/99

51001081

52NHOM1

150

Nguyễn Hữu Nhật Tân

Tân

11/06/99

53006531

52NHOM1

151

Trịnh Quang Tân

Tân

16/06/99

61001360

52NHOM1

152

Nguyễn Trung Thạch

Thạch

25/01/99

58002434

52NHOM1

153

Hồ Đắc Thắng

Thắng

22/05/99

36000281

52NHOM1

154

Lương Ngọc Phương Thanh

Thanh

11/04/99

56009642

52NHOM1

155

Võ Chí Thanh

Thanh

04/09/99

60000675

52NHOM1

156

Đặng Thị Lan Thanh

Thanh

12/12/99

53006542

52NHOM1

157

Nguyễn Thị Phương Thanh

Thanh

28/01/99

29024023

52NHOM1

158

Nguyễn Ngọc Thành

Thành

16/07/99

43007312

52NHOM1

159

Nguyễn Hữu Hoàng Thao

Thao

15/09/99

45000544

52NHOM1

160

Trương Thị Thu Thảo

Thảo

01/04/99

36000280

52NHOM1

161

Hoàng Thị Thu Thảo

Thảo

09/02/99

43007316

52NHOM1

162

Lê Nguyễn Phương Thảo

Thảo

02/05/99

59000756

52NHOM1

163

Tôn Nữ Mai Thi

Thi

25/12/99

34003930

52NHOM1

164

Đỗ Trung Thiên

Thiên

02/11/99

49003961

52NHOM1

165

Võ Thị Hoàng Thơ

Thơ

09/06/99

52001071

52NHOM1

166

Nguyễn Thị Anh Thư

Thư

08/04/99

51001126

52NHOM1

167

Nguyễn Huỳnh Minh Thư

Thư

22/06/99

51001125

52NHOM1

168

Phan Huỳnh Thư

Thư

22/04/99

51001130

52NHOM1

169

Nguyễn Thành Anh Thư

Thư

20/12/99

56009675

52NHOM1

170

Nguyễn Thị Gia Thư

Thư

24/12/99

51001127

52NHOM1

171

Đỗ Thụy Minh Thư

Thư

26/02/99

50004839

52NHOM1

172

Nguyễn Tống Anh Thư

Thư

15/03/99

41006212

52NHOM1

173

Nguyễn Minh Thư

Thư

17/09/99

51006187

52NHOM1

174

Nguyễn Ngọc Anh Thư

Thư

09/05/99

49003986

52NHOM1

175

Dư Thị Thanh Thương

Thương

14/12/99

53006610

52NHOM1

176

Trần Thị Minh Thúy

Thúy

10/11/99

31009735

52NHOM1

177

Hà Thị Ngọc Thúy

Thúy

09/08/99

49003979

52NHOM1

178

Châu Hồng Thùy

Thùy

23/01/99

45004716

52NHOM1

179

Khưu Châu Ngân Thủy

Thủy

10/07/99

02008387

52NHOM1

180

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thủy

04/05/99

45005406

52NHOM1

181

Phạm Thị Như Thủy

Thủy

27/04/99

35005291

52NHOM1

182

Đinh Hoàng Mai Thy

Thy

09/10/99

46000893

52NHOM1

183

Cao Đỗ Vân Thy

Thy

01/06/99

51001140

52NHOM1

184

Trầm Thị Kim Tiền

Tiền

26/03/99

58002478

52NHOM1

185

Phan Ngô Bảo Trâm

Trâm

01/05/99

32003069

52NHOM1

186

Nguyễn Ngọc Quế Trâm

Trâm

25/11/99

53006650

52NHOM1

187

Trương Hồng Trâm

Trâm

30/09/99

50004280

52NHOM1

188

Đặng Khánh Trân

Trân

16/10/99

46000940

52NHOM1

189

Lê Hoàng Ngọc Trân

Trân

10/06/99

51001174

52NHOM1

190

Trịnh Mỹ Trân

Trân

02/10/99

64005094

52NHOM1

191

Phạm Ngọc Bảo Trân

Trân

04/04/99

39009362

52NHOM1

192

Nguyễn Thị Ngọc Trân

Trân

15/03/99

51006228

52NHOM1

193

Phạm Trần Đoan Trang

Trang

06/05/99

44001591

52NHOM1

194

Nguyễn Thị Hà Trang

Trang

07/10/99

32003050

52NHOM1

195

Phạm Huyền Trang

Trang

26/09/99

35005377

52NHOM1

196

Lê Huỳnh Trang

Trang

14/08/99

49008244

52NHOM1

197

Nguyễn Thị Thùy Trang

Trang

04/05/99

50004861

52NHOM1

198

Nguyễn Thành Minh Trí

Trí

30/10/99

49004015

52NHOM1

199

Lê Kiều Trinh

Trinh

20/03/99

31009775

52NHOM1

200

Huỳnh Thị Tố Trinh

Trinh

10/08/99

34009736

52NHOM1

201

Lê Thanh Trúc

Trúc

24/03/99

53006669

52NHOM1

202

Huỳnh Thị Mai Trúc

Trúc

20/01/99

53006668

52NHOM1

203

Trần Thị Thanh Trúc

Trúc

05/08/99

42010738

52NHOM1

204

Huỳnh Thủy Trúc

Trúc

01/01/99

38001626

52NHOM1

205

Đinh Thanh Trúc

Trúc

21/03/99

50004880

52NHOM1

206

Nguyễn Lê Thanh Trúc

Trúc

26/04/99

02002607

52NHOM1

207

Nguyễn Thủy Tú

05/07/99

34003979

52NHOM1

208

Nguyễn Châu Ngọc Tú

27/08/99

46000981

52NHOM1

209

Lê Nguyễn Huy Tú

20/07/99

35005446

52NHOM1

210

Ngô Lan Tường

Tường

03/04/99

46001021

52NHOM1

211

Nguyễn Cát Tường

Tường

02/05/99

58002525

52NHOM1

212

Lê Phượng Tuyền

Tuyền

13/09/99

49004047

52NHOM1

213

Nguyễn Trịnh Phương Uyên

Uyên

24/02/99

51001226

52NHOM1

214

Bùi Thu Uyên

Uyên

22/12/99

43007367

52NHOM1

215

Nguyễn Thu Uyên

Uyên

04/04/99

48005202

52NHOM1

216

Phan Thị Thu Uyên

Uyên

30/07/99

43002089

52NHOM1

217

Trần Trần Nhã Uyên

Uyên

29/11/99

31009799

52NHOM1

218

Trần Thảo Vi

Vi

24/11/99

53006710

52NHOM1

219

Thái Lan Vi

Vi

02/06/99

53006709

52NHOM1

220

Phạm Thị Tường Vi

Vi

13/04/99

39008188

52NHOM1

221

Đỗ Thị Thảo Vy

Vy

01/04/99

57000917

52NHOM1

222

Nguyễn Thị Tường Vy

Vy

16/10/99

43007376

52NHOM1

223

Vũ Lê Khánh Vy

Vy

24/08/99

56009784

52NHOM1

224

Lê Vũ Thảo Vy

Vy

22/06/99

60000829

52NHOM1

225

Trương Thị Mỹ Xuân

Xuân

23/07/99

49008307

52NHOM1

226

Phạm Thị Thanh Xuân

Xuân

20/04/99

49004070

52NHOM1

227

Phan Thị Như Ý

Ý

30/12/99

60000839

52NHOM1

228

Đoàn Thị Tố Yên

Yên

09/04/99

34009776

52NHOM1

229

Nguyễn Huỳnh Hải Yến

Yến

02/11/99

46001080

52NHOM1

230

Nguyễn Phúc Kim Yến

Yến

15/10/99

47011246

52NHOM1

231

Trang Ngọc Yến

Yến

28/11/99

58002544

52NHOM1

 

Nhà trường đã cập nhập danh sách thí sinh xác nhận nhập học lên trang tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trên không đăng ký vào bất kỳ trường Đại học nào khác trong kỳ tuyển sinh năm 2017.

Dự kiến ngày 08/8/2017 Trường sẽ gửi Giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh có tên trong danh sách trên qua đường bưu điện; Thủ tục nhập học sẽ được hướng dẫn trong Giấy triệu tập trúng tuyển.

Mọi thắc mắc, thí sinh liên hệ điện thoại: 0902 230 082; 0941 230 082; 028 38 230082 (ext: 153)

 

VIDEO

 

Đối tác liên kết