Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (Executive MPM) năm 2017 - Khóa 1

31/03/2017

  

Được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công - Executive MPM năm 2017 như sau:

1.  Mục tiêu và đối tượng đào tạo

·        Mục tiêu của Chương trình EMPM là trang bị cho học viên năng lực để trở thành nhà quản lý điều hành cấp cao trong khu vực công, có đủ khả năng để lãnh đạo giải quyết những vấn đề có tầm ảnh hưởng rộng khắp một cách có hiệu quả, dựa trên kinh nghiệm tích lũy và kiến thức, kỹ năng, thái độ được trang bị trong quá trình học như: phân tích chính sách, phương pháp xây dựng tầm nhìn và sứ mạng của tổ chức, phương pháp hoạch định chiến lược cho tổ chức, khả năng dẫn dắt, điều hành và tổ chức, khả năng thu thập thông tin đa chiều hỗ trợ việc ra quyết định, khả năng quản lý sự thay đổi, kỹ năng đàm phán, hiểu biết về đạo đức công, có hành vi chuẩn mực đối với người dân và có trách nhiệm phụng sự đối với xã hội.

·        Đối tượng đào tạo của chương trình là những cán bộ quản lý có 5 năm kinh nghiệm làm việc và có 1 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phòng, ban (hoặc tương đương) trở lên trong các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.

2. Chương trình đào tạo và bằng cấp

Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM) của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo của cán bộ quản lý trong khu vực công; khả năng ứng dụng thực tiễn trong điều kiện và bối cảnh của các vùng miền (địa phương) ở Việt Nam. Do đó nội dung đào tạo được thiết kế trong 18 tháng (45 tín chỉ) gồm các học phần và luận văn tốt nghiệp. Các học phần và chuyên đề được thiết kế gồm 3 phần chính: Phần kiến thức chung (10 tín chỉ), Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành (28 tín chỉ), luận văn tốt nghiệp (7 tín chỉ).

Khóa học được tổ chức vào các ngày cuối tuần, theo phong cách đào tạo của Chương trình Executive MPM: phòng học được trang bị hiện đại; học viên được phục vụ coffee break giữa giờ trong các ngày học nhằm tăng cường trao đổi, giao lưu.

Học viên hoàn thành đầy đủ các học phần trong chương trình đào tạo, bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp sẽ được Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp bằng Thạc sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Điều kiện dự thi

Thí sinh đăng ký dự thi cần thỏa mãn các điều kiện sau đây:

3.1. Điều kiện về thâm niên công tác và kinh nghiệm quản lý

Thí sinh phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác thực tế và 1 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phòng, ban (hoặc tương đương) trở lên thuộc các các cơ quan chính quyền, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức công khác. Kinh nghiệm công tác, quản lý được tính từ ngày thí sinh có quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm đến ngày nộp hồ sơ.

3.2. Điều kiện văn bằng

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh và Quản lý được dự thi ngay.

- Có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh và Quản lý (nhưng không phải ngành ngoại ngữ và nhân văn) phải học bổ sung kiến thức các môn: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, và Tài chính - Tiền tệ.

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngoại ngữ và nhân văn phải học bổ sung kiến thức các môn: Toán cao cấp, Xác suất - Thống kê, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, và Tài chính - Tiền tệ.

Các văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại http://cchc.moet.gov.vn, mục Khảo thí và KĐCL).

4.  Phương thức thi tuyển

4.1. Nội dung thi tuyển

Việc thi tuyển vào chương trình bao gồm các phần sau:

- Phần 1: Đánh giá hồ sơ về quá trình học tập, công tác của thí sinh. Điểm hồ sơ được xác định dựa trên các tiêu chí về: chức vụ, kinh nghiệm công tác và quản lý; phạm vi ảnh hưởng của đơn vị công tác; quá trình đào tạo và phẩm chất, năng lực cá nhân thí sinh.

- Phần 2: Thi đánh giá năng lực dạng GMAT, trắc nghiệm bằng tiếng Việt và viết bài luận nhằm đánh giá kiến thức tổng hợp và khả năng tư duy logic của thí sinh.

- Phần 3: Kiểm tra trình độ ngoại ngữ theo quy định tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

- Phần 4: Phỏng vấn nhằm đánh giá động cơ và khả năng hoàn thành khóa học; kiểm tra kiến thức và kinh nghiệm xử lý tình huống quản lý thực tế.

4.2. Phương thức xét tuyển

Điều kiện xét trúng tuyển: Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi (sau khi đã cộng điểm ưu tiên).

Căn cứ danh sách thuộc diện xét trúng tuyển, Trường xác định  điểm chuẩn được tính theo tổng điểm thi phần 1, phần 2 và phần 4 (không cộng điểm môn Ngoại ngữ) của từng thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm các môn thi thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau: Thí sinh là nữ; Người có điểm cao hơn của phần 4; Người được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc người có điểm ngoại ngữ cao hơn.

5. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 học viên

6. Điều kiện được miễn thi Ngoại ngữ:

- Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 khi có chứng chỉ, văn bằng về 1 trong 6 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Hoa, Nhật, Đức) thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Ủy ban bằng cấp kỹ sư (CT1, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chúng chỉ  đến ngày nộp hồ sơ dự thi (xem Phụ lục II, Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ).

7. Đối tượng và mức ưu tiên

- Đối tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác liên tục 2 năm trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 (Phụ lục III) trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

b) Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như   thương binh.

c) Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng võ trang, người có công với cách mạng.

d) Người thuộc dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

đ) Con liệt sĩ, con nạn nhân chất độc màu da cam.

 - Mức ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ, cộng vào kết quả thi 01 điểm cho môn thi phần 2 (thang điểm 10).

 - Các loại giấy tờ cần nộp để hưởng chính sách ưu tiên

+ Hợp đồng lao động (có công chứng), quyết định tiếp nhận hoặc điều động công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của UBND phường, xã về việc cơ quan đó đóng tại địa bàn được ưu tiên (cho đối tượng a);

+ Bản sao (có công chứng) thẻ thương binh/bệnh binh hoặc các loại giấy tờ có liên quan (cho các đối tượng b, c, đ);

+ Bản sao (có công chứng) CMND, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu và xác nhận của xã/phường nơi thí sinh cư trú (cho đối tượng d).

8. Hồ sơ dự tuyển

Thí sinh dự thi phải nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký dự thi, gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi và lý lịch khoa học có nhận xét của Thủ trưởng cơ quan quản lý; ảnh có đóng dấu giáp lai (theo mẫu).

- Bản tự giới thiệu về năng lực và động cơ học tập (theo mẫu). Tổng độ dài không quá 7 trang giấy A4.

- Bản sao công chứng các giấy tờ (khi nộp hồ sơ cần mang theo bản chính để đối chiếu):

- Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học

- Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh quá trình học tập và các khóa bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đã tham gia (nếu có).

- Chứng chỉ bổ sung kiến thức đại học của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (nếu cần thiết).

- Các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (chứng minh thâm niên công tác và kinh nghiệm quản lý).

- Các loại bằng khen, giấy khen và minh chứng thành tích nổi bật trong quá trình học tập, công tác (nếu có).

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa.

- Hai ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (lưu ý: ghi rõ họ, tên, ngày sinh ở phía sau mỗi ảnh) và  hai phong bì có dán tem ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh.

9. Giới thiệu nội dung thi tuyển

Chương trình tổ chức giới thiệu nội dung, phương pháp thi tuyển và phát tài liệu hướng dẫn ôn thi. Thời gian dự kiến trong tháng 5/2017. Lịch cụ thể sẽ được công bố trên website của Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Ôn tập Anh văn: sẽ thông báo lịch cụ thể sau     

10. Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: 01/4/2017 - 28/4/2017    

11. Thời gian thi tuyển dự kiến: Trung tuần tháng 5/2017

12. Thời gian khai giảng dự kiến: Tháng 6/2017

13. Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)38295437 - (08)38235277.

Website: http://sdh.ueh.edu.vn

  

Thông báo tuyển sinh

Thạc sĩ

Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA)

Thạc sĩ (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Thạc sĩ (Liên kết quốc tế)
Tiến sĩ

 

Đối tác liên kết