Tuyển sinh khoá K2017 VB1/TP1, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

14/09/2016

Thông báo tuyển sinh

VB 1 vừa làm vừa học

VB2 vừa làm vừa học
LT Đại học VLVH từ CĐ chuyên nghiệp
LT Đại học VLVH từ CĐ nghề
LT Đại học VLVH từ TC chuyên nghiệp
LT học VLVH từ TC nghề
Thông báo liên quan

 


http://tuyensinh.ueh.edu.vn/tin-tuc/159

 

Đối tác liên kết