Hướng dẫn điền phiếu đăng ký xét tuyển 2016 Theo mẫu của bộ

14/07/2016

 

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng là công cụ trực tiếp đưa thí sinh vào cổng trường đại học, cao đẳng, vậy nên bất kỳ một sai sót nhỏ nào trong những thông tin của phiếu đăng ký xét tuyển đều sẽ ảnh hưởng phần nào đến cơ hội được bước chân vào ngôi trường mà mình yêu thích. Tham khảo thông tin tuyển sinh K42 năm 2016. (Tải về Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của UEH)

Sau đây là những hướng dẫn chi tiết nhất trong việc điền phiếu đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng 2016.  

 

 

Đối với ĐKXT đợt 1, thí sinh chỉ được ĐKXT tối đa vào 2 trường, mỗi trường không quá 2 ngành/Chuyên ngành; thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành/Chuyên ngành đã đăng ký trong đợt xét tuyển. Đối với ĐKXT các đợt bổ sung, thí sinh được ĐKXT tối đa vào 3 trường, mỗi trường không quá 2 ngành/Chuyên ngành; thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành/Chuyên ngành đã đăng ký trong từng đợt xét tuyển.

 

 

Đối tác liên kết