Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại

15/06/2016

 

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh thương mại phát triển năng lực tiếng Anh cho sinh viên ở mức độ chuyên sâu, đồng thời trang bị các kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và quản lý. Sinh viên có thể làm việc trong môi trường đa văn hóa, đa ngôn ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế. Chương trình tăng cường tính chủ động của sinh viên qua việc phát triển kỹ năng làm việc nhóm, viết báo cáo, thảo luận, thuyết trình.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và tài chính có giao tiếp quốc tế, các cơ quan truyền thông, các văn phòng đại diện, các tổ chức giáo dục trong nước hoặc quốc tế.

 

 

 

Đối tác liên kết